Bezúročné zápůjčky z hlediska zákona o daních z příjmů

Publikováno:
19. únor 2016
Obor:

Jak jsme Vás již v minulosti informovali, jednou z posledních novel zákona o daních z příjmů došlo i ke změnám v ustanovení týkajících se posouzení a zdaňování bezúplatných příjmů. Jedním z typů bezúplatných příjmů je i příjem v podobě majetkového prospěchu u vydlužitele při bezúročné zápůjčce. Co se týče bezúročných zápůjček mezi spojenými osobami byla tato záležitost v minulosti zároveň posuzována dle ustanovení § 23 odst. 7 (ceny obvyklé). Dle tohoto ustanovení mohly být například u půjček poskytnutých společníkem společnosti úroky nižší než obvyklé, popř. i  nulové, a to bez dalších daňových dopadů.

Od 1. 1. 2015 byly z tohoto ustanovení „vynechány“ nulové úroky, což dle některých zveřejněných článků znamenalo, že toto ustanovení nelze použít v případě poskytování bezúročných zápůjček mezi spojenými osobami (např. společníkem a společností). Koordinační  výbor KDP ČR a GFŘ k tomuto nyní zaujal jednoznačné stanovisko, kdy mimo jiné konstatuje, že v případě bezúročné zápůjčky společníka do obchodní korporace nejde o u obchodní korporace o bezúplatný příjem, který by měl vést ke zvýšení základu daně na straně obchodní korporace.

Autor: Fučík & partneři