Bezplatné poskytnutí motorového vozidla k používání pro soukromé účely

Publikováno:
22. červenec 2013
Obor:

Jako jedním z nástrojů pro zvýšení motivace zaměstnanců slouží tzv. zaměstnanecké benefity. Nejen, že slouží k upevnění loajality zaměstnanců a zvýšení firemní prestiže. Pro zaměstnavatele je tato motivace formou nepeněžního odměňování nástrojem pro snižování daní. Mezi tyto benefity patří např. bezplatné poskytnutí motorového vozidla k používání pro soukromé účely.  Pokud je zaměstnanci umožněno bezplatně používat motorové vozidlo zaměstnavatele pro služební a zároveň i pro soukromé účely, jedná se z pohledu zaměstnance o příjem ze závislé činnosti podle § 6 odst. 6, Zákona o daních z příjmů, kdy je za příjem považována částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý (i započatý) kalendářní měsíc. V případě, kdy zaměstnavatel využil pro pořízení vozidla leasing, stanoví se příjem pro zaměstnance ze vstupní ceny u původního vlastníka. V případě, že vstupní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty, je nutné pro účely tohoto ustanovení tuto částku o DPH navýšit. Pokud by u zaměstnance vycházela částka, která se posuzuje jako příjem za závislé činnosti, nižší než 1 000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 000 Kč. 

Autor: Ivan Fučík