BEPS: OECD navrhuje změny v oblasti převodních cen

Publikováno:
27. listopad 2014
Obor:

Dne 3. listopadu 2014 OECD zveřejnila diskusní návrh, který doplňuje opatření vztahující se k aplikaci nízké přidané hodnoty u služeb v rámci skupiny podle Transfer Pricing Guidelines (BEPS Action 10). Vysoké odměny managementu a výdaje na provoz centrály jsou považovány za postupy, jenž vedou k nežádoucímu snižování základu daně. Diskusní návrh OECD obsahuje taková opatření, která napomohou lépe určit širokou kategorii služeb, jenž se uskutečňují v rámci skupiny podniků. Opatření by mělo mj. zavést pravidla pro stanovení nízké ziskové přirážky a v důsledku by mělo přispět k větší transparentnosti celého systému. Návrh je možné připomínkovat do 14. ledna 2015. 

Autor: Fučík & partneři