Benefity osvobozené od daně z příjmů formou peněžního plnění

Publikováno:
9. květen 2022
Obor:

Ustanovení § 6/9/d zákona o daních z příjmů říká, že zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci benefity ve formě nepeněžního plnění v podobě využití rekreačních, zdravotnických nebo vzdělávacích zařízení (např. jazykové kurzy, wellness), příspěvku na kulturní či sportovní akce (např. vstupenky do kina, či do divadla), přičemž jsou tyto benefity osvobozeny od daně z příjmů (i sociálního a zdravotního pojištění) na straně zaměstnance.

Krajský soud v Brně řešil v rozsudku č. 29 Af 89/2018-68 z prosince 2021 spor, kdy zaměstnavatel poskytoval zaměstnancům příspěvky na zdravotní péči a využití sportovních zařízení či kulturních akcí, avšak peněžní formou (proplácením vynaložených nákladů).

Krajský soud konstatoval, že je nutné, aby peněžní prostředky byly použité na daný účel, jako by je vynakládal zaměstnavatel. Pokud si zaměstnanec zakoupí vstupenku do divadla a prokáže se zaměstnavateli účtenkou, je splněn účel a nezáleží na tom, že platba dodavateli neproběhla přímo od zaměstnavatele.

Krajský soud tedy potvrdil, že podmínky pro osvobozený příjem zaměstnance splňuje i benefit, který je vyplacený tak, že si zaměstnanec dané zboží či službu uhradí sám a zaměstnavatel mu poskytne účelově vázané finanční prostředky proti prokazatelně vynaloženým výdajům, nebo zálohově. Ke kauze je aktuálně podána kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Další vývoj pro vás budeme sledovat.

Autor: Roman Burnus, Valérie Kovářová

Autor: Roman Burnus, Valérie Kovářová