Belgie není v souladu s EU předpisy

Publikováno:
7. duben 2015
Obor:

Belgické daňové předpisy neumožňují odečítat ze zdanitelného příjmu příjmy ze zahraničí získané z finančních nástrojů, které byly odprodány, zastaveny nebo půjčeny stranám dohody o věcném zajištění či o půjčce. Evropská komise se proto domnívá, že belgické daňové předpisy nejsou v souladu se směrnicí o mateřských a dceřinných společnostech. Belgie je z tohoto důvodu vyzvána, aby tyto právní předpisy změnila.

Autor: Fučík & partneři