Auditorské služby ve veřejném sektoru

Publikováno:
22. listopad 2013
Obor:

Komora auditorů vydala v mimořádné příloze časopisu Auditor č. 8/2013 sdělení k poskytování služeb ve veřejném sektoru s důrazem na informovanost ohledně možnosti jejich využití. Poskytované služby jsou následující:

  • služby auditora v souvislosti se schvalováním účetních závěrek,
  • služby auditora v souvislosti s požadavkem na přezkoumání hospodaření,
  • služby auditora v souvislosti s dalšími potřebami veřejného sektoru,
  • ověření účetní závěrky(audit, prověrka),
  • přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí podle zákona č. 420/2004,
  • ověřování plnění dotačních podmínek,
  • ověření jiných skutečností,
  • další služby poskytované auditory.

Zdroj: KAČR

Autor: Ivan Fučík