Aktuální podmínky pro vstup do ČR a následný pobyt pro občany Ukrajiny

Publikováno:
2. březen 2022
Obor:

Vzhledem k aktuálním událostem na Ukrajině jsme pro vás připravili stručný přehled důležitých informací ohledně legálního pobytu ukrajinských občanů v České republice. Dozvíte se, co vše je potřeba udělat pro případ, že byste chtěli někomu pomoci, či ho v ČR zaměstnat.

Vstup na území České republiky

Od 25. února je pro ohrožené osoby zrušen zákaz vstupu do ČR a všechny povinnosti při vstupu, které vyplývají z pravidel proti šíření onemocnění covid-19. Zároveň je umožněn bezvízový vstup.
Jelikož jsou obě vízová oddělení na Ukrajině uzavřena a tím pádem není možné zažádat o víza na dálku, je občanům Ukrajiny umožněno vstoupit na území České republiky bezvízově, pokud předloží ukrajinský biometrický pas. Bohužel, česká vláda není schopna zaručit, že bude umožněn vstup do Schengenského prostoru i osobám bez biometrického pasu, doporučujeme proto vzít s sebou všechny dokumenty, které slouží k identifikaci osoby (včetně rodného listu). Poté je nutná registrace na oddělení cizinecké policie, a to do 3 dnů od příjezdu.
Bez víz může občan Ukrajiny pobývat v České republice maximálně 90 dní v jakémkoliv 180denním období. Je nutné zajistit si zdravotní pojištění na celou dobu bezvízového pobytu.

Speciální dlouhodobé vízum

Dle ministerstva vnitra není v momentální situaci nejvhodnějším řešením žádat o azyl. Rychlejší a efektivnější je požádat o speciální dlouhodobé vízum, které je vyřízeno na počkání. V této souvislosti zavedlo ministerstvo vnitra mimořádné úřední hodiny pro občany Ukrajiny, které jsou určeny pouze pro žadatele o speciální dlouhodobé vízum. Jsou k nalezení na stránce: Kontakty - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Pro získání víza je nutné přinést formulář žádosti, platný pas a fotografii (3,5 x 4,5 cm). Mělo by být vydáváno na 4 měsíce, maximálně pak na 12 měsíců, dle aktuální situace na Ukrajině.
V okamžiku, kdy je osobě uděleno speciální dlouhodobé vízum, se automaticky stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za ní odvádí český stát. Musí se však za cca 5 dní dostavit na pobočku jakékoliv české veřejné zdravotní pojišťovny a vyzvednout si potvrzení o pojištění.
V případě, že občan Ukrajiny již nějakou dobu v ČR pobývá a je nyní v situaci, kdy platnost jeho pobytového oprávnění vyprší za dobu kratší než 14 dnů a nemůže se kvůli konfliktu na Ukrajinu vrátit, může rovněž zažádat o speciální dlouhodobé vízum. Pokud má platné povolení k zaměstnání, může nadále pracovat, v opačném případě je nutné vyřídit i povolení k zaměstnání.

Jak zařídit pracovní povolení

Se speciálním vízem je možné pracovat pod podmínkou, že místní Úřad práce vydá pracovní povolení.
V momentě, kdy cizí státní příslušník obdrží speciální dlouhodobé vízum, může zažádat o povolení k zaměstnání na krajské pobočce Úřadu práce podle místa, kde má být jeho práce vykonávána. O povolení lze požádat až na dva roky s možností prodloužení na další dva roky, a to i opakovaně. Před podáním žádosti je třeba se zaměstnavatelem uzavřít pracovní smlouvu, jelikož je jednou z příloh žádosti o povolení k zaměstnání. 

Veškeré informace pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině naleznete na stránce: Zahraniční zaměstnanost (mpsv.cz).
Další možností je žádost o kartu vnitropodnikového převedení zaměstnance v rámci některého z vládních programů na území ČR. Jedná se o druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, kdy účelem pobytu cizince je výkon práce na pracovní pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty, na kterou byl cizinec převeden.

Prodloužení pobytu

Po uplynutí 12 měsíců je možné pobyt v ČR prodloužit na základě speciálního povolení k dlouhodobému pobytu, které umožňuje volný přístup na trh práce a cestování do jiných zemí. Následně je možné změnit účel pobytu a žádat například o zaměstnaneckou kartu.

Vízum/povolení k pobytu za standardním účelem (rodinný, podnikání či modrá karta) je možné prodloužit standardním prodlužovacím procesem na Odboru azylové a migrační politiky MVČR. Žádost o prodloužení je možné podat s předstihem 120 dní bez osobní návštěvy na OAMP.

V případě, že máte k této problematice dotazy, či ji aktuálně řešíte, neváhejte nás kontaktovat.

Autor: Roman Burnus, Valérie Kovářová