Aktualizovaná příručka budoucího důchodce pro rok 2022

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“), vydala aktualizovanou příručku pro budoucího důchodce, která obsahuje detailní návod, jak požádat o důchod. Vysvětluje, kdy nám nárok na důchod vzniká a způsob jeho výplaty a výpočtu.

Předtím, než budeme žádat o důchod je nutné:

  1. Ověřit si, kdy splníme podmínky pro přiznání důchodu, kterými jsou dosažení důchodového věku a získání potřebné doby pojištění, tyto informace nalezneme v aplikaci – Informativní důchodová aplikace IDA. Pokud jsme ještě nezískali potřebnou dobu pro získání nároku na důchod, ukáže nám aplikace i kolik let a dní nám do potřebné doby zbývá. Umí vypočítat i odhadovanou výši starobního důchodu. A pro ty, kteří si nechtějí aplikaci stahovat, je možnost využít důchodovou kalkulačku, kterou můžeme využít, pokud máme méně než 5 let do dosažení důchodového věku.
  2. Pravidelně sledovat doby pojištění evidované u ČSSZ. Zde je opět možné využít aplikaci IDA, která zobrazí všechny doby pojištění a případné náhradní doby pojištění.
  3. Sehnat veškeré doklady o obdobích, které nemá ČSSZ ve své evidenci, tato období nazýváme tzv. náhradní doby pojištění. Jedná se například o dobu studia, nebo vojenské služby.
  4. Rozhodnout se, jakým způsobem si chceme nechat důchod vyplácet. V případě výplaty na účet, musí být účet veden na Vaše jméno, případně na manžela/manželku a to, že jste vlastníkem účtu musíte být schopen doložit. Do budoucna spíše nevyužívaná možnost je vyzvedávat si důchod osobně na poště, za poplatek 29 Kč měsíčně.

Pokud dosáhneme důchodového věku, ale rozhodneme se dále pracovat, můžeme tak učinit a zaměstnání po dosažení důchodového věku bez pobírání starobního důchodu se odrazí ve výši našeho budoucího důchodu.

V případě, že jsme rozhodnuti podat žádost o starobní důchod a splňujeme podmínky jeho nárokování, sepíšeme na OSSZ podle místa našeho trvalého bydliště žádost. Žádost je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Pozor, sepsání žádosti je časově náročné, a proto ČSSZ doporučuje sjednat si konkrétní termín prostřednictvím  online objednávání na webu ČSSZ.

Žádost o důchod se podává osobně, můžete ale zmocnit jinou osobu na základě plné moci. Její vzor naleznete na odkazu ČSSZ: vzorovou plnou moc

Pro více informací si neváhejte stáhnout Příručku budoucího důchodce 2022, která je v elektronické podobě na webových stránkách ČSSZ. Mimo výše zmíněného obsahuje také tabulku důchodového věku a doby pojištění a nechybí v ní ani důležité kontakty. 

Autor: Roman Burnus, Valérie Kovářová

Autor: Roman Burnus, Valérie Kovářová