Aktualizace Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti

Publikováno:
26. únor 2016
Obor:

Finanční správa aktualizovala režim přenesení daňové povinnosti jinak známý jako Reverse Charge na rok 2016. Plnění bylo doplněno s účinností od 1.2.2016 o možnost sjednání písemné dohody mezi plátcem, který uskutečnil zdanitelné plnění, a plátcem, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno o použití Reverse charge i v případě, že celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží limit pro aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti nepřekročí. Aktualizována byla i příloha č. 1 - V případě plnění podle zákona o DPH §92f byly doplněny o dodání certifikátů elektřiny, dodání dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi a dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi (jedná se o zboží a služby uvedené v části 1.2.2 Informace GFŘ). V oblasti plnění podle § 92d zákona o DPH byl doplněn – dodání nemovité věci (zboží uvedené v části 1.2.1 Informace GFŘ).

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Informace-GFR-k-aplikaci-RPDP-na-vybrana-plneni-v-letech-2015-a-2016-ve-zneni-Dodatku-c-2.pdf

zdroj: http://www.ucetnikavarna.cz/novinky/detail/8200-aktualizace-informace-gfr-k-aplikaci-rezimu-preneseni-danove-povinnosti/

Autor: Fučík & partneři