Akční plán EK v daňové oblasti

Publikováno:
1. červenec 2015
Obor:

Evropská komise předložila akční plán, který má řešit některé oblasti jako je problematika vyhýbání se daňovým povinnostem, zajištění stabilních příjmů a zlepšení jednotného trhu pro podniky. Akční plán vymezuje cestu k efektivnímu zdaňování v EU s tím, že by společnosti měly platit spravedlivý podíl daně v zemi, v níž své zisky vytvářejí. Komise je toho názoru, že existuje řada způsobů k jeho dosažení aniž by se musely harmonizovat sazby daně z příjmů právnických osob v celé EU.

Klíčová opatření dále obsahují strategii pro zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob.  Komise začne na novém návrhu pracovat formou postupného přístupu a plánuje návrh předložit co nejdříve v roce 2016.

Dále Komise zveřejňuje první celounijní seznam obsahující 30 nespolupracujících daňových jurisdikcí ze třetích zemí (viz.http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/good_governance_matters/lists_of_countries/index_en.htm)a zahajuje veřejnou konzultaci s cílem posoudit, zda by společnosti měly zveřejňovat určité informace o daních. Záměr Komise je prověřit tyto nespolupracující a vypracovat společnou evropskou strategii pro jeho řešení.

Závěrem pouze upozorňujeme, že Komise zahajuje řízení proti šesti členským státům pro nesplnění povinnosti vyplývající ze směrnice o službách (Směrnice 2006/123/ES).

Autor: Fučík & partneři