Absurdita roku 2013

Publikováno:
11. prosinec 2013
Obor:

Anketa Absurdita roku je součástí podnikatelských soutěží Firma roku a Živnostník roku s cílem upozornit na zbytečnou byrokracii. Letošní ročník přinesl dva vítěze. Prvním je skutečnost, že stát přenesl odpovědnost za nespolehlivého plátce na podnikatele, se kterými obchoduje. Ti jsou tak nuceni kromě platební schopnosti svých partnerů sledovat také jejich daňovou disciplínu, což vyvolává nepřiměřenou administrativní zátěž. Kromě jiného to znamená, že podnikatelé jsou vystaveni riziku, že zaplatí státu tu samou daň dvakrát. Druhou absurditou se stal zákon, který znemožňuje elektronické podání prostřednictvím datové schránky či elektronické podatelny ve formátu PDF bez uznávaného elektronického podpisu, zatímco úřady bez problémů přijímají písemná podání zaslaná poštou či podaná přímo do podatelny.

Zdroj:

 http://www.firmaroku.cz/index.aspx?i=222&c=10409

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 109

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 71

Autor: Ivan Fučík