Publikace

Význam správnosti údaje o dodavateli na dokladu

Význam správnosti údaje o dodavateli na dokladu

Nárok na odpočet? Až prokážete od koho jste nakoupili. Je na dokladu uveden Pepa jako dodavatel, ale ostatní okolnosti tomu nenasvědčují? Připravte se na možné prokazování, že plnění skutečně nastalo a přečtěte si, jaké jsou následky případného…
Vláda schválila zpřísnění sankcí při nedoložení účetní závěrky

Vláda schválila zpřísnění sankcí při nedoložení účetní závěrky

Vláda dne 6. června 2018 schválila návrh novely zákona o obchodních korporacích a dalších zákonů předložený dne 23. února 2018 Ministerstvem spravedlnosti. Podle tohoto návrhu by se měly kromě jiného zpřísnit sankce za nedodání účetní závěrky do…
Určení kategorie nástupnické účetní jednotky

Určení kategorie nástupnické účetní jednotky

Vzhledem k tomu, že případ kategorizace účetní jednotky při fúzi mikro účetní jednotky s malou či velkou účetní jednotkou není v zákoně o účetnictví výslovně řešen, vznesla Komora auditorů České republiky dotaz na ministerstvo financí, jak…
Rozhovor s Evou Vaškovou Čejkovou

Rozhovor s Evou Vaškovou Čejkovou

Eva Čejková Vašková začala podnikat v jednadvaceti letech. Založila firmu ConPro a přitom tehdy dálkově studovala Fakultu mediálních věd na Karlově Univerzitě. Před pěti lety založila Ženy, s.r.o., největší komunitní platformu žen. Podílí se mj. na…
Přibývá matek, které začínají podnikat na mateřské dovolené

Přibývá matek, které začínají podnikat na mateřské dovolené

Podle posledních statistik přibývá žen, které se během mateřské dovolené začínají věnovat podnikání. Většinou zakládají nové e-shopy. Údaje hovoří o tom, že každý šestý e-shop zakládá žena na mateřské dovolené. V současné době je u nás asi 12,5…
Darování nemovitého majetku z podnikání dětem - DPH dopady

Darování nemovitého majetku z podnikání dětem - DPH dopady

V minulém článku jsme se pokusili upozornit na možná rizika při darování nemovitého majetku, se kterým podnikáte, svým dětem. V tomto článku se na tuto problematiku zaměříme z pohledu DPH. V našem příběhu budeme předpokládat, že dárce je plátcem DPH…
Zdanění zahraničních sportovců v ČR

Zdanění zahraničních sportovců v ČR

Jedním ze základních kritérií pro určení rozsahu daňové povinnosti v oblasti daní z příjmů fyzických osob v České republice (dále jen „ČR“) je vymezení daňového rezidentství daného poplatníka. Zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) stanovuje jasná…
Poslanecká sněmovna přehlasovala veto Senátu k novele daňového řádu

Poslanecká sněmovna přehlasovala veto Senátu k novele daňového řádu

Předmětem novely je řešení aktuálních otázek týkajících se poskytování informací správci daně. Zahrnuje transpozici tzv. směrnice DAC 5 (směrnice o správní spolupráci v oblasti daní) a také navazující revizi stávajícího ustanovení daňového řádu…