Publikace

Kdo může zahájit daňovou kontrolu?

Kdo může zahájit daňovou kontrolu?

Dne 20. prosince 2017 vydal Nejvyšší správní soud rozsudek ke kasační stížnosti žalobkyně proti Finančnímu úřadu pro Kraj Vysočina. Rozsudek se týkal údajně neoprávněné daňové kontroly ze strany Finančního úřadu pro Kraj Vysočina vůči společnosti…
Dlouhodobé ošetřovné od 1. 6. 2018

Dlouhodobé ošetřovné od 1. 6. 2018

Od 1. června 2018 se zavádí nová dávka nemocenského pojištění, tzv. dlouhodobé ošetřovné. Tato dávka je určena k ošetřování osob, které potřebují celodenní péči v domácím prostředí alespoň po dobu 30 dní, a to po 7denní hospitalizaci v nemocnici.…
Reforma korporátní daně z příjmů ve Švýcarsku pokračuje – 2. část

Reforma korporátní daně z příjmů ve Švýcarsku pokračuje – 2. část

Jak jsme vás již informovali v našich předchozích číslech newsletteru, švýcarští voliči odmítli reformu korporátní daně III (dále jen „RKD III“) v referendu 12. února 2017. Federální rada 21. března 2018 předložila novou verzi projektu s daňovým…
Chcete darovat nemovitost se kterou podnikáte svým dětem? Tak POZOR na DANĚ

Chcete darovat nemovitost se kterou podnikáte svým dětem? Tak POZOR na DANĚ

Od roku 1.1.2014 byl zrušen zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitých věcí. Od té doby se zažila představa, že pokud něco daruji svým dětem, žádné dani to nepodléhá. O tom že to tak není, se už přesvědčilo několik našich…
Československé důchody

Československé důchody

Pracovali jste nebo přispívali v průběhu své kariéry na území nynější České i Slovenské republiky? Pak se Vás může právě následující článek týkat a napovědět Vám, jak v případě žádosti o starobní důchod v budoucnu postupovat. Česká správa sociálního…
Daňová správa - daňový řád

Daňová správa - daňový řád

Daňový řád tvoří souhrn procesních pravidel regulujících práva a povinnosti daňových subjektů, třetích osob, jakož i postup správců daně v souvislosti se správou daní. V návaznosti na smysl samotné existence a podstaty daní, představuje základní cíl…
Rozhoduje finanční správa  v souladu s judikáty správního soudnictví?

Rozhoduje finanční správa v souladu s judikáty správního soudnictví?

Ústava České republiky v jednom ze svých úvodních článků1 zakotvuje jako hlavní z principů demokratického právního státu - princip dělby moci. Představuje tři mocenské pilíře, vzájemně oddělené a kontrolující se systémem „brzd a rovnováh".…
Odstřel daňových poradců, advokátů a auditorů – pokračování příběhu?

Odstřel daňových poradců, advokátů a auditorů – pokračování příběhu?

O co jde? O mlčenlivost advokátů, daňových poradců a auditorů, kteří poskytují poradenské služby svým klientům. Státní správa (a nejen česká) vidí v poradcích jeden z důvodů daňových úniků. Změny zákonů mají daňové poradce odradit od poskytování tzv…