Publikace

Reforma korporátní daně z příjmů ve Švýcarsku pokračuje – 2. část

Reforma korporátní daně z příjmů ve Švýcarsku pokračuje – 2. část

Jak jsme vás již informovali v našich předchozích číslech newsletteru, švýcarští voliči odmítli reformu korporátní daně III (dále jen „RKD III“) v referendu 12. února 2017. Federální rada 21. března 2018 předložila novou verzi projektu s daňovým…
Chcete darovat nemovitost se kterou podnikáte svým dětem? Tak POZOR na DANĚ

Chcete darovat nemovitost se kterou podnikáte svým dětem? Tak POZOR na DANĚ

Od roku 1.1.2014 byl zrušen zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitých věcí. Od té doby se zažila představa, že pokud něco daruji svým dětem, žádné dani to nepodléhá. O tom že to tak není, se už přesvědčilo několik našich…
Československé důchody

Československé důchody

Pracovali jste nebo přispívali v průběhu své kariéry na území nynější České i Slovenské republiky? Pak se Vás může právě následující článek týkat a napovědět Vám, jak v případě žádosti o starobní důchod v budoucnu postupovat. Česká správa sociálního…
Daňová správa - daňový řád

Daňová správa - daňový řád

Daňový řád tvoří souhrn procesních pravidel regulujících práva a povinnosti daňových subjektů, třetích osob, jakož i postup správců daně v souvislosti se správou daní. V návaznosti na smysl samotné existence a podstaty daní, představuje základní cíl…
Rozhoduje finanční správa  v souladu s judikáty správního soudnictví?

Rozhoduje finanční správa v souladu s judikáty správního soudnictví?

Ústava České republiky v jednom ze svých úvodních článků1 zakotvuje jako hlavní z principů demokratického právního státu - princip dělby moci. Představuje tři mocenské pilíře, vzájemně oddělené a kontrolující se systémem „brzd a rovnováh".…
Odstřel daňových poradců, advokátů a auditorů – pokračování příběhu?

Odstřel daňových poradců, advokátů a auditorů – pokračování příběhu?

O co jde? O mlčenlivost advokátů, daňových poradců a auditorů, kteří poskytují poradenské služby svým klientům. Státní správa (a nejen česká) vidí v poradcích jeden z důvodů daňových úniků. Změny zákonů mají daňové poradce odradit od poskytování tzv…
Reforma korporátní daně z příjmů ve Švýcarsku pokračuje – 1. část

Reforma korporátní daně z příjmů ve Švýcarsku pokračuje – 1. část

Jak jsme vás již informovali v našich předchozích číslech newsletteru, švýcarští voliči odmítli reformu korporátní daně III (dále jen „RKD III“) v referendu 12. února 2017. Federální rada 21. března 2018 předložila novou verzi projektu s daňovým…
Je činnost jednatele samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností?

Je činnost jednatele samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností?

Touto otázkou se zabýval Nejvyšší správní soud (dále jen NSS) ve svém rozsudku sp.zn. 2 Afs 100/2016, ze dne 22. listopadu 2016, kdy zkoumal, zda byla společnost s ručením omezením oprávněna uplatnit si nárok na odpočet daně z přijatého plnění (v…