Publikace

Akciovky mají povinný web

Akciovky mají povinný web

Povinnost akciových společností zveřejňovat údaje na vlastní internetové stránky! S účinností od 1.1.2014 vstoupil v platnost zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK), který nahradil zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a…
Novely zákonů od 1. 1. 2018 na Slovensku – 3. část

Novely zákonů od 1. 1. 2018 na Slovensku – 3. část

Od nového roku došlo na Slovensku k řadě změn. Stručný přehled těch nejzajímavějších uvádíme v našem článku. V předchozích dílech (Novely zákonů - 1. část a Novely zákonů - 2. část) jste se mohli dočíst o změnách v obchodním zákoníku, trestním…
Nová EU pravidla pro české společnosti

Nová EU pravidla pro české společnosti

Počátkem února zveřejnilo Ministerstvo financí návrh zákona, kterým by mělo dojít k implementaci směrnice EU proti vyhýbaní se daňovým povinnostem, tzv. Směrnice ATAD (dále jen „směrnice“ nebo „ATAD“) do českého daňového práva. Směrnice převážně…
Když jsem začínala, nikdo nevěděl, co je to personalistika...

Když jsem začínala, nikdo nevěděl, co je to personalistika...

....říká zakladatelka firmy BeeMedia, charismatická dáma Šárka Fričová. Svoji profesní kariéru začínala jako vedoucí finanční účtárny. Dnes má vlastní firmu, která se zabývá oblastí řízení lidských zdrojů. Má ráda lidi, kteří v sobě mají energii a…
Nejčastější chyby v daňových přiznáních

Nejčastější chyby v daňových přiznáních

Finanční správa uveřejnila přehled nejčastějších chyb, které se objevují v přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Jedná se zejména o špatně uplatněné odpočty a slevy na dani: Školkovné bývá uplatněno v maximální možné výši, ačkoliv reálné výdaje…
Osvobození od DPH u služeb souvisejících s vývozem a dovozem zboží od 1. 3. 2018

Osvobození od DPH u služeb souvisejících s vývozem a dovozem zboží od 1. 3. 2018

Finanční správa zveřejnila v lednu letošního roku informaci k uplatnění osvobození od DPH u přepravy a dalších souvisejících služeb při vývozu a dovozu zboží. Od 1. 3. 2018 došlo vydáním uvedené informace ke změně správní praxe pro uplatnění…
Nová česko-tuniská smlouva o sociálním zabezpečení

Nová česko-tuniská smlouva o sociálním zabezpečení

Dne 12. února 2018 byla ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněna nová česko-tuniská smlouva o sociálním zabezpečení. Smlouva upravuje nejen oblast sociálního zabezpečení, ale také otázky zdravotního pojištění a poskytování zdravotní péče. Smlouva je…
Zdaňování cizinců

Zdaňování cizinců

Nejen občané České republiky (dále jen “ČR”), ale také cizinci, kteří se do ČR přestěhovali, pracují zde nebo podnikají, mají s největší pravděpodobností povinnost zde platit daně ze svých příjmů. Otázkou však zůstává, z jakých příjmů. Rozsah…