Publikace

Fotovoltaické elektrárny pod drobnohledem

Fotovoltaické elektrárny pod drobnohledem

Titulky „Stát omezí ziskovost zelené energetiky. Nadměrné zisky odčerpá.“ či „Státní úřady si posvítí na fotovoltaické elektrárny“ naznačují, že se téma fotovoltaických elektráren v průběhu roku 2017 stává opět aktuálním. V následujícím článku…
Kam pokročilo zdanění fotovoltaických elektráren?

Kam pokročilo zdanění fotovoltaických elektráren?

Fotovoltaické elektrárny patří mezi alternativní zdroje výroby elektrické energie, neboť tyto elektrárny využívají pro výrobu elektrické energie sluneční záření. Tento článek se zabývá vývojem jejich zdanění a odepisováním hmotného majetku…
Jak účtovat o rezervách a kdy lze rezervy odečíst od základu daně?

Jak účtovat o rezervách a kdy lze rezervy odečíst od základu daně?

Dnešním tématem seriálu jsou REZERVY. Tento pojem je pojem účetní, ale zároveň o něm slyšíme i v souvislosti se stanovením základu daně z příjmů. Legislativní úpravu tedy najdeme jak v zákoně o účetnictví a jeho prováděcí vyhlášce včetně Českých…
Uplatnění nároku na odpočet DPH – rozsudek Krajského soudu

Uplatnění nároku na odpočet DPH – rozsudek Krajského soudu

Dne 6.9.2017  vydal Krajský soud v Praze rozsudek, který řeší uplatnění nároku na odpočet DPH. V tomto rozsudku je odkazem na jiný rozsudek Nejvyššího správního soudu uvedeno, že rozhodné pro nárok na odpočet DPH je pouze to, zda bylo plnění…
Zpráva Světové banky o kapitálovém trhu v ČR

Zpráva Světové banky o kapitálovém trhu v ČR

Ministerstvo financí zveřejnilo dne 2. října 2017 zprávu Světové banky o kapitálovém trhu v ČR, která popisuje současný stav kapitálového trhu v ČR a formuluje doporučení pro další rozvoj. Tato doporučení jsou členěna do tematických skupin,…
GFŘ shrnuje podmínky pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje

GFŘ shrnuje podmínky pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje

Generální finanční ředitelství uveřejnilo shrnující informaci pro poplatníky daně z příjmů o nezbytných podmínkách pro úspěšné uplatnění odpočtu od základu daně na podporu výzkumu a vývoje. Tato informace má za cíl informovat poplatníky o všech…
Při zajišťování daně se Finanční správa rozhodla postupovat  vstřícněji a připravila nový metodický pokyn.

Při zajišťování daně se Finanční správa rozhodla postupovat vstřícněji a připravila nový metodický pokyn.

Zajišťovací příkaz je nástroj, který má právo Finanční správa využívat v případech, kdy je podezření na riziko, že daňový subjekt neodvede daň do státního rozpočtu. V novém návrhu metodického pokynu bude správce daně před vydáním zajišťovacího…
Opětovně diskutovaný § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP

Opětovně diskutovaný § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP

Po přelomovém rozsudku, který se týkal daně z nabytí nemovitých věcí, přichází další. Tento se zaměřuje na aplikaci problémového ustanovení § 24 odst. 2 písm. zc) zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Výše uvedené ustanovení umožňuje považovat…