Publikace

Uplatnění nároku na odpočet DPH – rozsudek Krajského soudu

Uplatnění nároku na odpočet DPH – rozsudek Krajského soudu

Dne 6.9.2017  vydal Krajský soud v Praze rozsudek, který řeší uplatnění nároku na odpočet DPH. V tomto rozsudku je odkazem na jiný rozsudek Nejvyššího správního soudu uvedeno, že rozhodné pro nárok na odpočet DPH je pouze to, zda bylo plnění…
Zpráva Světové banky o kapitálovém trhu v ČR

Zpráva Světové banky o kapitálovém trhu v ČR

Ministerstvo financí zveřejnilo dne 2. října 2017 zprávu Světové banky o kapitálovém trhu v ČR, která popisuje současný stav kapitálového trhu v ČR a formuluje doporučení pro další rozvoj. Tato doporučení jsou členěna do tematických skupin,…
GFŘ shrnuje podmínky pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje

GFŘ shrnuje podmínky pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje

Generální finanční ředitelství uveřejnilo shrnující informaci pro poplatníky daně z příjmů o nezbytných podmínkách pro úspěšné uplatnění odpočtu od základu daně na podporu výzkumu a vývoje. Tato informace má za cíl informovat poplatníky o všech…
Při zajišťování daně se Finanční správa rozhodla postupovat  vstřícněji a připravila nový metodický pokyn.

Při zajišťování daně se Finanční správa rozhodla postupovat vstřícněji a připravila nový metodický pokyn.

Zajišťovací příkaz je nástroj, který má právo Finanční správa využívat v případech, kdy je podezření na riziko, že daňový subjekt neodvede daň do státního rozpočtu. V novém návrhu metodického pokynu bude správce daně před vydáním zajišťovacího…
Opětovně diskutovaný § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP

Opětovně diskutovaný § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP

Po přelomovém rozsudku, který se týkal daně z nabytí nemovitých věcí, přichází další. Tento se zaměřuje na aplikaci problémového ustanovení § 24 odst. 2 písm. zc) zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Výše uvedené ustanovení umožňuje považovat…
Opravy nebo technické zhodnocení v pronajatých prostorech?

Opravy nebo technické zhodnocení v pronajatých prostorech?

Pokud si chcete otevřít obchod nebo jinou provozovnu, například restauraci a řešíte otázku, zda lze dostat počáteční investici do nákladů, čtěte dále.  Načrtnu Vám možnosti, které umožňuje současná právní úprava. Konkrétně budu psát o té části Vaší…
Opravné položky – Jejich účtování a daňové dopady

Opravné položky – Jejich účtování a daňové dopady

  Opravné položky jsou nástroj, prostřednictvím kterého se vyjadřuje dočasné snížení hodnoty majetku v účetnictví. Tvorba opravných položek vyplývá z účetního principu opatrnosti, který říká, že účetní jednotky by měly brát v úvahu jen ty zisky,…
Kde hledat odpovědi na řešení záludných účetních případů?

Kde hledat odpovědi na řešení záludných účetních případů?

…v interpretacích Národní účetní rady.. Národní účetní rada (dále jen „NÚR“) je nezávislá odborná instituce, která slouží k podpoře odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji účetních profesí. Vznikla v roce 1999 a jejími zakládajícími a…