Publikace

Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní nabyla účinnost

Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní nabyla účinnost

Dne 19.9.2017 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, zabývající se mezinárodní výměnou informací (tzv. „Country by Country reporting“). Novela má výrazně posílit mechanismy v rámci výměny informací a má…
Zajišťovací příkazy a jejich nadužívání

Zajišťovací příkazy a jejich nadužívání

V posledních 2 letech silně rezonuje téma zajišťovacích příkazů a to nejen u odborné veřejnosti. Jak opodstatněné využívání tohoto nástroje je? Nedochází zde k nadužívání tohoto institutu ze strany Finanční správy? Tyto otázky jsou pokládány stále…
Za korunové dluhopisy padají trestní oznámení

Za korunové dluhopisy padají trestní oznámení

Rozsáhlá kontrola korunových dluhopisů vyvolala mezi firmami chaos. Finanční správa podala minimálně 25 trestních oznámení. Nové daňové přiznání podalo více než 30 firem a živnostníků, díky tomu připlulo do státní kasy devět milionů korun. Úředníci…
Ochrana soukromí a osobních práv

Ochrana soukromí a osobních práv

Od 29.7. došlo k účinnosti novely zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Byly doplněny nové přestupky zaměstnavatelů v rámci ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců. Jedná se o narušení soukromí zaměstnanců na pracovištích bez závažného…
Připravovaná novela vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Připravovaná novela vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

V druhém připomínkovém řízení je v současné době návrh novely vyhlášky 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účinnost novely je navržena od 1.1.2018. Níže jsme pro Vás vybrali některá ustanovení,…
Účtenková loterie

Účtenková loterie

Od 1. října se rozeběhne účtenková loterie tzv. „Účtenkovka“. Jedná se o akci Ministerstva financí, kde může zákazník vyhrát jednu z 21 025 cen v hodnotě od 100 do 1 000 000 korun. K šanci na výhru je zapotřebí zaregistrovat účtenku vydanou…
Zdanění sportovců – Nový judikát

Zdanění sportovců – Nový judikát

V červnovém čísle našeho newsletteru vyšel článek o zdanění sportovců, který se zabýval zejména jejich zdaněním z pohledu, zda lze považovat profesionálního sportovce za zaměstnance či za osobu samostatně výdělečně činnou a jak je třeba přistupovat…
Jihočeská vesnice vyhrála spor se státem o tři tisíce...

Jihočeská vesnice vyhrála spor se státem o tři tisíce...

Dne 1.1.2014 vstoupilo v účinnost Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen ZoS), které nahradilo dřívější právní úpravu o dani z převodu nemovitostí. Ačkoliv z názvu ZoS lze usuzovat, že poplatníkem by měl…