Publikace

Cestovní náhrady

Cestovní náhrady

Poskytování cestovních náhrad zaměstnavatelem upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Část sedmá,  hlava I – IV. Některé typy cestovních náhrad mají stanoveny svá minima a maxima. Jejich výši určuje každoročně vyhláškou Ministerstvo práce a…
Diskriminace dle zákona? Dovolená a průměrný výdělek...

Diskriminace dle zákona? Dovolená a průměrný výdělek...

Stává se to pravidelně: Zaměstnanec, který celý měsíc pracoval, má nižší měsíční mzdu než jeho kolega, který čerpal dovolenou, ačkoli podle mzdového výměru mají oba garantovánu stejnou měsíční mzdu. Jak je to možné? Zopakujme si nejprve, jak se…
Zdanění sportovců

Zdanění sportovců

Zdanění sportovců by se na první pohled mohlo zdát být vcelku jasné a jednoduché. Pokud se ale podíváme blíže na tuto problematiku, zjistíme, že zdanění sportovců skrývá mnohá úskalí a je záležitostí dosti komplikovanou. V minulosti se touto…
Evropská komise zavádí transparentnost pro daňové konzultanty

Evropská komise zavádí transparentnost pro daňové konzultanty

Evropská komise navrhla nová, přísná pravidla pro transparentnost odborníků v daňové oblasti (například daňových poradců, účetních, bank nebo právníků), kteří svým klientům navrhují a doporučují strategie daňového plánování. Uvádí to v tiskové…
Nevidomí a hluchoslepí nemusí zatím používat EET

Nevidomí a hluchoslepí nemusí zatím používat EET

Podle informací na vládních internetových stránkách nebudou muset nevidomé a hluchoslepé osoby používat EET. Úřad vlády poslal materiál formou nařízení do mezirezortního připomínkového řízení.  Dokumenty odkazují na odhady Národní rady osob se…
Daňový balíček s účinností od 1. července 2017

Daňový balíček s účinností od 1. července 2017

Daňový balíček nebo tzv. „zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní“ byl dne 16. června 2017 zveřejněn ve Sbírce zákonů pod číslem 170/2017. Jeho účinnost tak dle české legislativy nastává 15. dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. 1.…
Marta Nováková, prezidentka SOCR a viceprezidentka HK ČR

Marta Nováková, prezidentka SOCR a viceprezidentka HK ČR

Nová viceprezidentka Hospodářské komory ČR pochází ze Slovenska, ale na její řeči to nepoznáte. Krátce po revoluci začala podnikat a dnes patří její společnost U&SLUNO k největším dodavatelům softwaru v České republice i mimo ni. Jezdí na…
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2016

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2016

Opět se po roce blíží konec června, a to pro mnoho společností znamená jediné - podat přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2016. Termín pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob je letos stanoven na 3. července 2017. Daňové…