Publikace

Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích

Se změnou zákona o účetnictví vyvstala pro malé a středí účetní jednotky i povinnost sestavovat a zveřejňovat přehled (výkaz) o peněžních tocích jako nedílnou součást účetní závěrky.  Nejen mezi účetními panuje k tomuto výkazu jistá zdrženlivost či…
Technické zhodnocení z daňového i účetního hlediska

Technické zhodnocení z daňového i účetního hlediska

Otázku, zda práce provedené na dlouhodobém majetku jsou opravou či technických zhodnocením, lze v účetních a daňových oddělení slyšet velmi často. Ačkoliv to pro někoho na první pohled nemusí být zřejmé, správná odpověď na tuto otázku je pro…
Před spuštěním EET prudce vzrostl počet firem s vietnamskými vlastníky

Před spuštěním EET prudce vzrostl počet firem s vietnamskými vlastníky

Od května loňského roku do letošního května se počet českých firem, které mají vietnamského vlastníka, zvýšil o 67 procent. Důvodem je nejspíš zavedení elektronické evidence tržeb (EET). V pomyslném žebříčku nejčastějších zahraničních majitelů…
Česká republika podepsala mezinárodní smlouvu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)

Česká republika podepsala mezinárodní smlouvu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)

Hlavním cílem smlouvy, která vznikala v roce 2013, je bojovat proti agresivní daňové optimalizaci, k níž dochází především u nadnárodních firem. Spolu s ČR smlouvu podepsalo například Německo, Slovensko, Francie. Do iniciativy jsou zapojeny jak…
Režim reverse charge – rozšíření plnění

Režim reverse charge – rozšíření plnění

Pravděpodobně od 1. července 2017 dojde k rozšíření okruhu plnění, která podléhají režimu přenesení daňové povinnosti dle novely zákona o DPH. Tento režim funguje na principu, že při poskytnutí zboží nebo služby nepřiznává DPH prodejce, ale příjemce…
Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER – „taxi“ služby)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER – „taxi“ služby)

Generální finanční ředitelství nedávno zveřejnilo rozsáhlou informaci, jejíž cílem je seznámit daňové subjekty poskytující přepravu osob prostřednictvím mobilní aplikace společnosti „UBER“ s jejich daňovými povinnostmi. Mezi tyto povinnosti, které…
Jak si snížit daně?

Jak si snížit daně?

Daňové poradkyně firmy Fučík & partneři Jana Schlöglová a Lucie Berglová debatovaly se zaměstnanci firmy Jetbrains s.r.o. o tom, jak může zaměstnanec v České republice ušetřit na dani z příjmů. Dopolední setkání probíhalo v příjemných prostorách…
Vybrané pokuty po půl roce fungování EET

Vybrané pokuty po půl roce fungování EET

Za půl roku fungování EET přibyly do státní kasy více než 2 mil. Kč. Důvodem jsou pokuty, které vybrala finanční správa. V rámci kontroly elektronické evidence tržeb bylo provedeno více než 30 tisíc kontrol a zjištěno téměř 5 tis. nedostatků,…