Publikace

Pohledávky v účetnictví aneb pracujete s nimi správně? 1. díl

Pohledávky v účetnictví aneb pracujete s nimi správně? 1. díl

Pojem pohledávky asi každý zná nebo má alespoň představu o tom, co se pod ním skrývá. Pohledávka jako taková představuje očekávaný příjem peněžního toku za určité poskytnuté plnění. V dnešním článku se zaměříme na pohledávky z pohledu vedení…
Povolení k nabytí elektřiny bez daně: Mají zahraniční obchodníci povinnost zřizovat odštěpný závod?

Povolení k nabytí elektřiny bez daně: Mají zahraniční obchodníci povinnost zřizovat odštěpný závod?

Nejvyšší správní soud rozhodl, že zahraniční osoby z jiných členských států EU žádající o povolení k nabytí elektřiny bez daně, nemusí dokládat celní správě výpis z českého obchodního rejstříku. V příslušných předpisech je uvedeno, že v rámci návrhu…
Aktualizovaná Metodická pomůcka pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Aktualizovaná Metodická pomůcka pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Výbor pro veřejný sektor připravil výše zmiňovanou aktualizovanou metodickou pomůcku. Ve srovnání s verzí z roku 2012 došlo nejen k aktualizaci z důvodu změn v legislativě mezi danými lety, ale také jsou nově zařazeny informace vztahující se k…
Datové schránky pro každého

Datové schránky pro každého

S účinností od 1. 1. 2022 nabude účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která značně rozšiřuje využití soukromých datových zpráv. Ty bude nově možné automaticky zasílat všem fyzickým…
Národní účetní rada (NÚR) schválila návrh interpretace – NI-67 Přijaté zálohy v cizí měně do vnějšího připomínkového řízení

Národní účetní rada (NÚR) schválila návrh interpretace – NI-67 Přijaté zálohy v cizí měně do vnějšího připomínkového řízení

Cílem interpretace je stanovit účetní řešení pro vykazování záloh přijatých v cizí měně v účetní závěrce. Návrh interpretace již prošel vnitřním připomínkováním ve fázi pracovního návrhu interpretace mezi jednotlivými členskými institucemi NÚR…
GT Talks: Digitální továrna 2.0

GT Talks: Digitální továrna 2.0

Co je digitální továrna? Jak se mění technologie v průmyslu? Máme již v ČR výrobu, která řídí sebe sama? Na to jsme se zeptali Zbyňka Bolcka, managing partnera v Advisory. Tématu se věnujeme také na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Více o…
Změna úrokových sazeb ČNB

Změna úrokových sazeb ČNB

Bankovní rada ČNB s účinností od 5. 11. 2021 rozhodla o těchto úrokových sazbách: dvoutýdenní REPO sazba zvýšena z 1,5% na 2,75 %  lombardní sazba zvýšena z 2,5 na 3,75 %    diskontní sazba z 0,5% na 1,75 % 
Prověřování kompenzačních bonusů

Prověřování kompenzačních bonusů

Od počátku pandemie eviduje Finanční správa cca 2,7 mil. žádostí o kompenzační bonus, na základě nichž vyplatila přes 44 mld. Kč. Ze zprávy GFŘ vyplývá, že při zpětné kontrole byla jedna z tisíce žádostí neoprávněná. Včetně samotného vyplácení…