Publikace

Novinky v EET

Novinky v EET

V našem posledním článku o elektronické evidenci tržeb (dostupný zde) jsme se věnovali zásahům Ústavního soudu do systému EET a nastínili připravované změny, které novela zákona o EET přinese. Novela zákona se tehdy nacházela na začátku…
Návrh zákona o digitální dani

Návrh zákona o digitální dani

Ministerstvo financí zaslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona o digitální dani. Více k očekávanému návrhu například zde. Jeho prostřednictvím by měla být zavedena jednotná digitální daň ve výši 7 % na vybrané internetové služby…
Novela insolvenčního zákona od 1. 6. 2019

Novela insolvenčního zákona od 1. 6. 2019

S prvním červnovým dnem vstoupila v účinnost novela insolvenčního zákona. Díky ní dosáhne na oddlužení více lidí, nová pravidla mají dlužníky motivovat ke splácení dluhů a preventivně působit na to, aby dluhy a dluhová past v budoucnu vůbec…
Nová pravidla pro daňovou uznatelnost úroků v České republice

Nová pravidla pro daňovou uznatelnost úroků v České republice

V tomto článku bychom vás rádi stručně informovali, že v březnu 2019 vstoupila v platnost novela zákona o daních z příjmů. Novela zavádí některá pravidla v souvislosti s „ATAD“ v České republice. Mimo jiné se touto novelou zavádí nová pravidla pro…
Prodloužený termín pro podání daňových přiznání je tu!

Prodloužený termín pro podání daňových přiznání je tu!

Povinnost podat přiznání k dani z příjmů, vzhledem k blížícímu se termínu (tj. 1.7.2019), se týká fyzických i právnických osob, kterým daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce na základě udělené plné moci, a dále obchodních společností či…
Trestněprávní odpovědnost daňového poradce

Trestněprávní odpovědnost daňového poradce

Profese daňového poradce, jehož denní pracovní náplň spočívá v poskytování poradenských služeb v mezích zákona, je mnohokrát pohybem na hraně zákona. Nemusíme připomínat, že tato hrana bývá často velmi tenká a zároveň nestabilní. Překročení…
Nejen stávající zaměstnance je třeba motivovat

Nejen stávající zaměstnance je třeba motivovat

Podle MPSV klesla nezaměstnanost v květnu 2019 na nejnižší bod od roku 1997, a to na 2,6 %. Naproti tomu stojí 346.552 volných pracovních míst. Jak tedy přimět Vaše případné budoucí zaměstnance, aby si vybrali právě Vaši společnost. Variantou pro…
Posílení spolupráce v boji proti podvodům na DPH mezi ČR a Německem

Posílení spolupráce v boji proti podvodům na DPH mezi ČR a Německem

Česká republika a Německo uzavřeli dohodu o přímé přeshraniční výměně informací v oblasti DPH. Na jejím základě bude moci mezi pracovišti finanční správy, která se nacházejí blízko hranic, probíhat efektivnější výměna informací o přeshraničních…