Publikace

Nový web MPSV

Nový web MPSV

Novou podobu svého webového portálu připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dne 28. června 2019 dojde k oficiálnímu spuštění modernizovaných webových stránek, pomocí kterých dojde postupně ke sjednocení stávajících platforem pro všechny…
Senát navrhl zrušit daň z nabytí

Senát navrhl zrušit daň z nabytí

Senátní hospodářský výbor navrhl zrušit zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí. Poslanecký návrh, který je v současnosti projednáván, přitom počítal pouze s rozšířením současných osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí, a to nově v…
Česká republika zavede digitální daň

Česká republika zavede digitální daň

Ministerstvo financí by do konce května tohoto roku mělo předložit návrh zákona o dani z vybraných internetových služeb, tzv. digitální daně. ČR se stejně jako další země EU a OECD snaží vyřešit situaci zdanění společností vykonávajících svoji…
Převod podnikání do obchodní korporace

Převod podnikání do obchodní korporace

Lze říci, že ačkoliv je člověk tvor společenský, v rámci výkonu činnosti usiluje většinou o to, být svým pánem, být nezávislým. A nástrojem tohoto úsilí je většinou právě podnikání neboli v daňové terminologii „samostatná činnost“. Pro definování…
Novinky v DPH od 1. 4. 2019 – 2. část

Novinky v DPH od 1. 4. 2019 – 2. část

Pod číslem 80/2019 vyšla ve Sbírce zákonů novelizace („novela“) několika daňových předpisů včetně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty („ZDPH“). Novela nabyla účinnosti 1. 4. 2019, některé významné změny však mají odloženou účinnost. Z…
Doručení fikcí vs. doručení do datové schránky

Doručení fikcí vs. doručení do datové schránky

Krajský soud v Brně nedávno posuzoval případ týkající se interpretace ustanovení upravujícího speciální případ fikce doručení v řízení o věcech důchodového pojištění vyplývající z § 90 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb.: „Povinnost orgánu sociálního…
Relokační služby se společností TIFRA

Relokační služby se společností TIFRA

Ve spolupráci se společností TIFRA se nám podařilo rozšířit portfolio našich služeb pro zaměstnavatele a fyzické osoby přicházející do ČR ze zahraničí o relokační služby. Vy nebo Vaši zaměstnanci získají co největší pohodlí a pomoc při hledání…
Poslední den pro podání Přehledu OSVČ se blíží

Poslední den pro podání Přehledu OSVČ se blíží

Nejpozději do 2. května 2019 mají OSVČ povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2018 své zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Přehled musí podat OSVČ všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla za dané období pojištěna.…