Publikace

Úrokové sazby ČNB

Úrokové sazby ČNB

Bankovní rada ČNB s účinností od 24.6.2021 rozhodla o těchto úrokových sazbách: dvoutýdenní repo sazba zvýšena z 0,25 % na 0,50 %; aktuální repo sazba platí pro úroky z prodlení pro 2. pololetí 2021 lombardní sazba zvýšena z 1,00 % na 1,25 %   …
Zkrácení lhůty pro uplatnění vrácení spotřební daně

Zkrácení lhůty pro uplatnění vrácení spotřební daně

Na základě čerstvé judikatury Nejvyššího správního soudu oznámila Celní správa ČR změnu správní praxe pro posuzování počátku šestiměsíční lhůty pro uplatnění nároku na vrácení spotřební daně. Tato lhůta počíná běžet ode dne, kdy nárok mohl být…
Minimální doba odpočinku zaměstnance

Minimální doba odpočinku zaměstnance

Soudní dvůr Evropské unie ve svém rozsudku ze dne 17. března 2021, C‑585/19, vyložil příslušná ustanovení Směrnice 2003/88/ES, o některých aspektech úpravy pracovní doby (dále jen „Směrnice“) týkající se minimální doby denního odpočinku pracovníků.…
IAS 12 - Změny ve vykazování odložených daňových pohledávek a závazků souvisejících se stejnou transakcí

IAS 12 - Změny ve vykazování odložených daňových pohledávek a závazků souvisejících se stejnou transakcí

V květnu 2021 vydala rada pro IASB (Mezinárodní účetní standardy) následující úpravu standardu IAS 12 Daně ze zisku.  Stávající znění IAS 12 obsahovalo výjimku z vykázání odloženého daňového závazku nebo odložené daňové pohledávky v transakci, která…
GT Talks: Testování a očkování zaměstnanců proti COVID-19

GT Talks: Testování a očkování zaměstnanců proti COVID-19

Ve druhé epizodě našeho podcasu GT Talks se věnujeme testování a očkování zaměstnanců proti COVID-19. Do nedávna bylo nepředstavitelné, že by zaměstnavatel zaměstnance testoval na nějakou nemoc. Nyní, až do 30. 6., platí povinnost testování. Byla…
DAC7: nové předpisy pro zvýšení daňové transparentnosti v digitální ekonomice

DAC7: nové předpisy pro zvýšení daňové transparentnosti v digitální ekonomice

Evropská komise přijala nová pravidla pro zvýšení daňové transparentnosti v digitální ekonomice (DAC7). Provozovatelé digitálních platforem budou muset identifikovat, sledovat a vykazovat příjmy, které prodejci na jejich digitálních platformách…
Chráněný účet – novinka při exekucích

Chráněný účet – novinka při exekucích

Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění mimo jiné i ustanovení občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.). Účinnost schválených změn je od 1.7.2021. Hlavní změnou v občanském soudním řádu, resp. novinkou je zavedení…
Soudní spor o přecenění záloh

Soudní spor o přecenění záloh

Odvolací finanční ředitelství Brno pokračuje ve sporu s poplatníkem ohledně povinnosti přecenit k rozvahovému dni uhrazené zálohy vztahující se k hmotnému majetku. Situace vznikla ve zdaňovacím období 2012/2013, kdy poplatník výše uvedené zálohy…