Publikace

Investice do esportu v kontextu událostí posledních let

Investice do esportu v kontextu událostí posledních let

Esporty, neboli elektronické sporty, zahrnují soutěžní hraní primárně na počítačích, mobilních telefonech nebo herních konzolích. Dva nebo více hráčů soutěží sólo nebo v týmech v online nebo LAN turnajích, tedy většinou na stadionech nebo v…
DPH u zpětného finančního leasingu

DPH u zpětného finančního leasingu

Dne 1. 4. 2022 byl na stránkách Finanční správy zveřejněn zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 23. 3. 2022, na kterém byl uzavřen příspěvek 592/23.03.22 týkající se uplatňování daně z přidané hodnoty u vybraných…
Nejvyšší správní soud: K prokázání zdanění částek na bankovním účtu

Nejvyšší správní soud: K prokázání zdanění částek na bankovním účtu

Nejvyšší správní soud (dále „NSS“) rozhodl ve věci povinnosti fyzické osoby prokázat částky připsané na její bankovní účet a to, zdali byly zdaněny (Rozsudek NSS 5 Afs 256/2020 ze dne 22.10.2021), resp. zda dané příjmy na účtu nepodléhají dani. V…
Doporučení veřejného ochránce práv v oblasti zacházení s pracovníky z EU

Doporučení veřejného ochránce práv v oblasti zacházení s pracovníky z EU

Veřejný ochránce práv se v minulém roce zabýval výzkumem na téma Občané Evropské unie v České republice, jehož výsledky a na ně reagující doporučení ombudsmana byly zveřejněny v listopadu 2021. Průzkum zjistil, že téměř třetina (31 %) občanů…
Mezinárodní sankce uvalené vůči Ruské federaci

Mezinárodní sankce uvalené vůči Ruské federaci

Vzhledem ke stále probíhajícímu konfliktu na Ukrajině byly na Ruskou federaci uvaleny v předešlých týdnech mezinárodní sankce. Mezinárodní sankce je možné označit jako souhrn omezujících opatření, které mají sloužit k udržení nebo obnovení…
Úrokové sazby ČNB – další zvyšování

Úrokové sazby ČNB – další zvyšování

Bankovní rada ČNB s účinností od  1. 4. 2022 rozhodla o těchto úrokových sazbách: dvoutýdenní repo sazba zvýšena z 4,5 % na 5,00 %  lombardní sazba zvýšena z 5,5 % na 6,00 %    diskontní sazba z 3,5 % na 4,00 % 
GT Talks: ESG a financování podnikání s Davidem Pirnerem

GT Talks: ESG a financování podnikání s Davidem Pirnerem

Stále častěji skloňovaná kritéria pro investování, ESG (Environmental, Social, Governance). Proč banky nyní vedle návratnosti kapitálu řeší i společenský dopad a veřejné mínění? Jedná se o řízení rizik nebo se v tom skrývá i něco dalšího? Jak se…
Ministr financí prominul zálohy na silniční daň na rok 2022 všem poplatníkům

Ministr financí prominul zálohy na silniční daň na rok 2022 všem poplatníkům

Jak jsme vás již informovali, vláda se z důvodu prudkého nárůstu cen pohonných hmot rozhodla zrušit silniční daň pro vozidla s hmotností do 12 tun. Vzhledem k tomu, že je poměrně pravděpodobné, že se nestihne zpracovat a schválit novela zákona o…