Publikace

Krátkodobý pronájem přes Airbnb = podnikatelská činnost

Krátkodobý pronájem přes Airbnb = podnikatelská činnost

Nedávno vydaným rozsudkem č.j. 6 Af 20/2020–28 Městského soudu v Praze byl potvrzen způsob zdanění příjmů z poskytování krátkodobých nájmů prostřednictvím internetové platformy Airbnb. Městský soud v Praze (dále jen „Soud“) v rozsudku dospěl k…
Nejnovější rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci určení skutečného vlastníka příjmů

Nejnovější rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci určení skutečného vlastníka příjmů

Na tomto místě bychom Vás rádi stručně seznámili se závěry nedávného rozsudku Nejvyššího správního soudu 3 Afs 40/2018-68 ze dne 27. srpna 2021, kterým tento soud navázal na svá dřívější rozhodnutí ve věci určení skutečného vlastníka příjmů…
Investiční pobídky jako skutečná podpora, nikoli možnost slevy na dani v budoucnu?

Investiční pobídky jako skutečná podpora, nikoli možnost slevy na dani v budoucnu?

V srpnu 2021 předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Vládě ČR Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění nařízení vlády č. 514/2020 Sb.…
GT Talks: Vodíková mobilita - je vodík vhodná alternativa?

GT Talks: Vodíková mobilita - je vodík vhodná alternativa?

Jak bude vypadat vodíková mobilita v České republice v nejbližších letech? Stane se vodík skutečnou alternativou fosilních paliv? Svezte se s námi vodíkovým automobilem za odborníky na toto téma z různých koutů republiky. Naším expertem na vodíkovou…
Evropská komise posvětila pokračování volného předávání osobních údajů do Spojeného království

Evropská komise posvětila pokračování volného předávání osobních údajů do Spojeného království

Dne 28.6.2021 přijala Evropská komise dvě rozhodnutí – jedno v rámci obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a druhé v rámci tzv. trestněprávní směrnice – na základě kterých mohou být osobní údaje nadále volně předávány z Evropské unie do…
Pozor! Hackeři se vydávají za Českou poštu a požadují platbu „daně“

Pozor! Hackeři se vydávají za Českou poštu a požadují platbu „daně“

Hackeři posílají svým obětem jak SMS, tak e-maily vydávající se za Českou poštu.  Požadují v nich kliknout na podvržený odkaz „cekposta.cz“ (správný odkaz je ceskaposta.cz) a po kliknutí na tlačítko „Výplata“ vás přesměrují na výběr platebních bran,…
Sleva na dani z příjmu v případech zastavených exekucí a nová výše penále za pozdní úhradu sociálního a zdravotního pojištění

Sleva na dani z příjmu v případech zastavených exekucí a nová výše penále za pozdní úhradu sociálního a zdravotního pojištění

Novela zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) sebou přináší změnu do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), do něhož byla přidána nová sleva z titulu zastavené exekuce. Jedná se o pohledávky,…
Změny pro pobyt cizinců v České republice

Změny pro pobyt cizinců v České republice

V souvislosti se změnou zákona o pobytu cizinců účinnou od 2.8.2021 si nyní musí každý cizinec, který vstupuje na území České republiky a bude na něm pobývat déle než 90 dnů, povinně sjednat cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní…