Publikace

Milostivé léto u České správy sociálního zabezpečení

Milostivé léto u České správy sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) spustila dne 10. 7. 2023 na svém ePortálu novou službu, díky které je možné zjistit dlužné pojistné vůči ČSSZ a podat oznámení o jeho splacení. Novinka se týká pouze dluhu na pojistném, penále a…
Finanční a operativní leasing

Finanční a operativní leasing

Účetní jednotka průběžně v rámci své obchodní činnosti mimo jiné prověřuje „zdraví“ svých financí, pohyby v cashflow a hledá nové zdroje financování, a to vlastní nebo cizí. Na trhu existuje mnoho druhů financování a jedním z nich je i leasing,…
Pozor na náležitosti dokladů dle zákona o spotřebních daních

Pozor na náležitosti dokladů dle zákona o spotřebních daních

Zákon o spotřebních daních stanovuje povinnost prokázat zdanění vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu, a to daňovým dokladem nebo dokladem o prodeji či dokladem o dopravě. Každý z těchto dokladů má své zákonné náležitosti, jako je…
Příjem vyplacený jednateli společnosti nemusí být vždy příjmem ze závislé činnosti

Příjem vyplacený jednateli společnosti nemusí být vždy příjmem ze závislé činnosti

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) vydal rozsudek v řízení o kasační stížnosti ze dne 12. 6. 2023 s č. j. 2 Afs 94/2022-48 proti rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) ze dne 28. 2. 2022 s č. j. 30 Af 40/2020-91 týkající se…
Použití věci po objevení její vady vylučuje možnost odstoupení od smlouvy

Použití věci po objevení její vady vylučuje možnost odstoupení od smlouvy

Zajímavý spor s praktickým závěrem řešil nedávno pod sp. zn. 23 Cdo 2938/2020 Nejvyšší soud. Žalobkyně v daném sporu zakoupila balicí linku, poměrně záhy po jejím zakoupení u ní však objevila skryté vady, vytýkala jí zejména nižší výkon, než byl…
Zastropované ceny energií: Konec druhého čtvrtletí a další kolečko posouzení nadměrného majetkového prospěchu

Zastropované ceny energií: Konec druhého čtvrtletí a další kolečko posouzení nadměrného majetkového prospěchu

Velké podniky profitující ze zastropovaných cen energií už za sebou mají první odevzdané posouzení nadměrného majetkového prospěchu podle nařízení č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím…
Posílení nezávislosti a fungování orgánů pro rovné zacházení v rámci Evropské unie

Posílení nezávislosti a fungování orgánů pro rovné zacházení v rámci Evropské unie

V Evropské unii (dále jen „EU“) je zákaz diskriminace jedním ze základních kamenů fungování společného trhu, a tedy i celého společenství. Ministři zemí EU pro zaměstnanost a sociální věci docílili nedávno dohody ohledně návrhů pravidel, která mají…
Výkon práce prostřednictvím platforem: Rada EU je připravena jednat

Výkon práce prostřednictvím platforem: Rada EU je připravena jednat

Rada EU vydala dne 12. června 2023 tiskové prohlášení o své připravenosti zahájit jednání s Evropským parlamentem o Návrhu směrnice o zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem (dále jen „Návrh“). Evropská komise (dále jen…