Publikace

Daňový balíček schválen PSP

Daňový balíček schválen PSP

V prosinci 2018 schválila poslanecká sněmovna ve třetím čtení daňový balíček, kdy většina změn má nabýt platnosti v průběhu roku 2019. O procesu schvalování a navrhovaných změnách jsme Vás informovali například zde. Schváleny byly zejména tyto…
ČR zažádala o plošný reverse charge

ČR zažádala o plošný reverse charge

Ve středu 16. ledna 2019 Česká republika zaslala žádost Evropské komisi o možnost využívání přenesené daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty. Žádost by měla být předložena ke schválení Radě EU. Pokud Rada EU žádost schválí, bude v České…
Prekluze nebo promlčení v daňovém právu, aneb, kdy bude Vaše daňová povinnost prekludovaná?

Prekluze nebo promlčení v daňovém právu, aneb, kdy bude Vaše daňová povinnost prekludovaná?

V právní teorii existuje mnoho pojmů, které se v praxi do určité míry prolínají, a přesto jsou s každým z nich spojované diametrálně rozdílné právní účinky. V takových případech je důležité poznat jejich přesné hranice a principy, na kterých v praxi…
Změny u daní z příjmů v Polsku od roku 2019

Změny u daní z příjmů v Polsku od roku 2019

Od 1. ledna 2019 nabyla v sousedním státě Polsku účinnost daňová reforma, která byla v listopadu loňského roku podepsaná prezidentem republiky. Schválením novely dochází k pozměnění zákona o daních z příjmů a některé ze změn mohou mít dopad nejen na…
Výzkum a vývoj – nejnovější poznatky ze soudních rozhodnutí. Další vývoj?

Výzkum a vývoj – nejnovější poznatky ze soudních rozhodnutí. Další vývoj?

Výzkum a vývoj (VaV) je z daňového hlediska zajímavou položkou při kalkulaci daně z příjmů. Výzkum a vývoj jako odčitatelná položka od základu daně umožňuje de facto odečíst dvakrát náklady vynaložené na činnosti, které představují výzkum a vývoj.…
Přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani silniční do 31. 1. 2019

Přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani silniční do 31. 1. 2019

Přiznání k dani z nemovitých věcí by neměli zapomenout podat zejména poplatníci, kteří v roce 2018 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Stejně jako poplatníci, kteří nemovitou věc darovali,…
Změna sazeb tuzemských cestovních náhrad

Změna sazeb tuzemských cestovních náhrad

Dne 28. prosince 2018 byla zveřejněna vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Tato vyhláška nabývá účinnosti…
Změna v DUZP u dlouhodobě poskytovaných plnění

Změna v DUZP u dlouhodobě poskytovaných plnění

Dne 5. 12. 2018 byl prezidentem České republiky podepsán návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH). Tento návrh zákona byl poslancům rozeslán jako sněmovní tisk č. 161. Novela má za sebou již celý…