Publikace

Projednává se prodloužení „izolačky“

Projednává se prodloužení „izolačky“

Izolačka, neboli mimořádný příspěvek pro ty zaměstnance, kterým byla nařízena karanténa, by mohla podle rozhodnutí vlády pokračovat až do poloviny letošního roku. Příspěvek, pro nějž se vžilo označení izolačka, se začal proplácet od začátku…
Státní příspěvek firmám na povinné antigenní testování svých zaměstnanců

Státní příspěvek firmám na povinné antigenní testování svých zaměstnanců

Jistě jsme již všichni zaznamenali nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. března 2021, které ukládá povinnost zaměstnavatelům testovat své zaměstnance na přítomnost SARS-CoV. Toto nařízení se zpočátku týkalo pouze podniků, které mají alespoň…
Likvidace obchodních korporací – začátek konce II

Likvidace obchodních korporací – začátek konce II

V minulém článku k likvidacím jsme Vás seznámili se základními rozdíly mezi zánikem korporace bez likvidace a s likvidací. Také jste se dozvěděli, že společnost může být zrušena dobrovolně nebo nedobrovolně, a že dobrovolnému zrušení společnosti…
PROGRAM COVID 2021

PROGRAM COVID 2021

Novým programem, který byl Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlášen na podporu podnikajícím subjektům je COVID 2021. Společně s programem COVID – Nepokryté náklady, o němž Vás budeme informovat příště, se jedná o nové programy na pomoc subjektům,…
Oznámení příjmů plynoucích do zahraničí a změny od roku 2021

Oznámení příjmů plynoucích do zahraničí a změny od roku 2021

Zákon č. 609/2020 Sb. nově upravil ustanovení § 38da zákona o daních z příjmů („ZDP“), které stanovuje povinnost oznamovat příjmy plynoucí do zahraničí. Právnické i fyzické osoby dle § 38da ZDP oznamují příjmy, které vyplácí nerezidentům ze zdrojů…
Termín pro podání přehledu u ČSSZ bez sankcí do 30. 6. 2021

Termín pro podání přehledu u ČSSZ bez sankcí do 30. 6. 2021

Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020 mohou OSVČ podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení v delším termínu bez sankcí, a to nejpozději do 30. 6. 2021. K tomuto datu zároveň musí uhradit i případný doplatek pojistného za rok 2020.…
Termín pro podání přehledu u zdravotní pojišťovny

Termín pro podání přehledu u zdravotní pojišťovny

Termín pro podání přehledů na zdravotní pojištění za rok 2020 bude pro všechny OSVČ ze zákona nejpozději do 2. 8. 2021. Novela, která tuto možnost zavádí (sněmovní tisk č.1180) byla 31. 3. 2021 schválena Senátem a nyní ještě čeká na podpis…
Blíží se účinnost zákona o evidenci skutečných majitelů, jste připraveni?

Blíží se účinnost zákona o evidenci skutečných majitelů, jste připraveni?

Už 1. června 2021 vstoupí v účinnost nový zákon o evidenci skutečných majitelů[1] (dále jen „ZESM“). Na co je třeba si dát pozor? Změna definice skutečného majitele Definice skutečného majitele, která byla dříve upravena v AML zákoně[2], je…