Publikace

Co znamená prováděcí balíček OECD pro podniky

Co znamená prováděcí balíček OECD pro podniky

20. prosince 2022 vydala OECD dlouho očekávaný prováděcí balíček pro 2. pilíř. Jak se mohou nadnárodní podniky připravit na novou minimální globální sazbu daně? V našem článku shrnujeme hlavní body a opatření, které by podniky měly přijmout, aby se…
Proč je 3,7% míra nezaměstnanosti pozitivní zprávou? Odpoví Tomáš Brabenec

Proč je 3,7% míra nezaměstnanosti pozitivní zprávou? Odpoví Tomáš Brabenec

Podíl nezaměstnaných osob dle dat Úřadu práce ČR mírně vzrostl. Oproti listopadovému číslu 3,5 % jich v prosinci bylo o 0,2 % více.  Podle Tomáše Brabence, partnera Grant Thornton, ale taková míra nezaměstnanosti není důvodem k obavám a přehnanému…
Připomínka deadlinů ve státní energetické podpoře

Připomínka deadlinů ve státní energetické podpoře

Nový rok už je tady v plné síle a my bychom vám rádi kromě přání všeho dobrého také připomněli blížící se konec lhůt k podáním nezbytným pro získání státní energetické podpory. Dnes přinášíme pouze stručný přehled, detailněji jsme o věci psali zde.…
Fyzická inventura (majetek, zásoby) jako zjištění skutečného stavu aktiv

Fyzická inventura (majetek, zásoby) jako zjištění skutečného stavu aktiv

Téma inventur v období okolo konce účetního období bývá často omývané a pro mnoho společností je to každoroční strašák, který je časově i organizačně náročný. Provést fyzickou inventuru má za povinnost každá společnost, která má nějaké zásoby,…
Daně z příjmů: Změny u nemovitých kulturních památek

Daně z příjmů: Změny u nemovitých kulturních památek

Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), vyhlášená dne 2.  12. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 167 pod číslem 366/2022 Sb., obsahuje nové ustanovení § 30d ZDP, kterým novela reaguje na situaci…
Víza s QR kódem

Víza s QR kódem

Ministerstvo zahraničních věcí ČR uvedlo, že se chystá posílit bezpečnost, cestování a zamezit podvodům s vízy. Od 1. 11. 2022 byl zaveden nový systém, na základě kterého jsou nově víza vydávána s QR kódem, který má sloužit jako digitální pečeť. Při…
Dočasná ochrana pro Ukrajince půjde prodloužit

Dočasná ochrana pro Ukrajince půjde prodloužit

13. prosince 2022 Poslanecká sněmovna schválila balíček zákonů „Lex Ukrajina IV“, který se týká pobytu ukrajinských uprchlíků v České republice. V důsledku invaze vojsk Ruské federace na území Ukrajiny se do České republiky dostalo téměř půl milionu…
Prominutí příslušenství daně – nový Pokyn č. GFŘ-D-58

Prominutí příslušenství daně – nový Pokyn č. GFŘ-D-58

Dne 2. 12. 2022 byl ve Finančním zpravodaji 15/2022 zveřejněn nový Pokyn č. GFŘ-D-58 č.j.: 34006/20/7700-10123-050167, vydaný Generálním finančním ředitelstvím dne 23. 11. 2022 (dále jen „Pokyn“), k promíjení příslušenství daně podle zákona č. 280…