Publikace

Zveřejňování účetní závěrky - co se stane, když nezveřejním?

Zveřejňování účetní závěrky - co se stane, když nezveřejním?

Účetní závěrka je soubor dokumentů, které účetní jednotka sestavuje zejména ke svému rozvahovému dni. Co je obsahem a v jakém rozsahu se účetní závěrka sestavuje definuje § 18 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví (dále jen „ZoÚ“) a zpravidla platí,…
Podmínky pro hrazení zdravotního pojištění a platnost průkazu pojištěnce u azylantů z Ukrajiny

Podmínky pro hrazení zdravotního pojištění a platnost průkazu pojištěnce u azylantů z Ukrajiny

Dle Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (dále jen „VZP“) je platnost průkazu zdravotního pojištění totožná s dobou, po kterou bylo dotyčnému uděleno vízum dočasné ochrany. Tím by po 150 dnech od udělení víza dočasné ochrany skončilo automatické…
Investiční pobídky bez politiků?

Investiční pobídky bez politiků?

Začátkem srpna 2022 připravila vláda ČR novelu zákona o investičních pobídkách. Tato novela je nyní v připomínkovém řízení. Novela je zaměřena na následující dvě změny: Zrušení povinnosti Ministerstva průmyslu a obchodu předkládat vládě k…
Rozsáhlá novela zákona o spotřebních daních

Rozsáhlá novela zákona o spotřebních daních

V únoru 2023 vstoupí v platnost poměrně obsáhlá novela zákona o spotřebních daních. Kromě novinek, kterými novela implementuje směrnici EU o obecné úpravě spotřebních daní, obsahuje i mnoho změn legislativně technických, v rámci nichž dochází pouze…
Za příležitostný prodej alkoholu hrozí pokuta až osm set tisíc korun

Za příležitostný prodej alkoholu hrozí pokuta až osm set tisíc korun

Celní úřad vydal upozornění týkající se příležitostného prodeje alkoholu na veřejně přístupných akcích. Příležitostný prodej alkoholu je možný pouze na ochutnávce vína, ochutnávce částečně zkvašených hroznových moštů, farmářském a tradičním trhu,…
„Nezabavitelná částka“ NS sjednotil výklad tohoto pojmu

„Nezabavitelná částka“ NS sjednotil výklad tohoto pojmu

Na začátku každého roku se aktualizují normativní měsíční náklady na bydlení. Vzhledem k stoupajícím cenám energií byly v roce 2022 navýšeny dokonce již třikrát. Zákon však nejasně stanovil, zda zvýšená částka normativních nákladů na bydlení bude…
Nové sazby cestovních náhrad od 20. 8. 2022 a stravenkového paušálu

Nové sazby cestovních náhrad od 20. 8. 2022 a stravenkového paušálu

Přestože byly sazby cestovních náhrad pravidelně ohlašovány začátkem kalendářního roku, nepříznivý ekonomický vývoj a zvyšování cen způsobily, že došlo k aktualizaci cestovních náhrad už v průběhu tohoto roku.  Ve Sbírce zákonů byla publikována…
Vše zdražuje: Sedm opatření, která je třeba přijmout proti inflaci

Vše zdražuje: Sedm opatření, která je třeba přijmout proti inflaci

Inflace ovládla celosvětový trh a v dohledné době její sevření nepovolí. Nárůst nákladů narušuje zavedená obchodní pravidla v mezinárodním měřítku, většina vedoucích pracovníků středně velkých společností ve svém pracovním životě žádnou výraznou…