Publikace

Zvýšení úrokových sazeb ČNB

Zvýšení úrokových sazeb ČNB

Bankovní rada ČNB s účinností od 1.10.2021 rozhodla o těchto úrokových sazbách: dvoutýdenní repo sazba zvýšena z 0,75% na 1,50 %  lombardní sazba zvýšena z 1,75% na 2,50%    diskontní sazba na 0,50 % 
Přístup auditora k utajovaným informacím

Přístup auditora k utajovaným informacím

Pro řádné provedení auditorské činnosti má auditor podle §21 odst. 2 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech v platném znění právo požadovat od účetní jednotky doklady a jiné relevantní informace k řádnému provedení auditorské činnosti a získání…
Přehled provedených změn v podmínkách pro cizince pobývající na území ČR

Přehled provedených změn v podmínkách pro cizince pobývající na území ČR

Parlament se usnesl na zákoně č. 274/2021 Sb. ze dne 13. 7. 2021 s účinností od 2. 8. 2021 měnící zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.…
Nové standardní smluvní doložky v GDPR

Nové standardní smluvní doložky v GDPR

Co jsou to standardní smluvní doložky?Standardní smluvní doložky (Standard Model Clauses, Standard Contractual Clauses) jsou jedním z nejjednodušších a nejpoužívanějších nástrojů pro zajištění záruk ochrany osobních údajů, jež vyžaduje obecné…
Dopady Brexitu do oblasti daně z příjmů fyzických osob, sociálního pojištění a pracovního práva

Dopady Brexitu do oblasti daně z příjmů fyzických osob, sociálního pojištění a pracovního práva

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „UK“) vystoupilo dne 31. ledna 2020 z Evropské unie (dále jen „EU“), a to na základě Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského…
Testy pro výplatu podílů na zisku – jste si jisti, že můžete vyplácet?

Testy pro výplatu podílů na zisku – jste si jisti, že můžete vyplácet?

Podnikatelské subjekty, s výjimkou neziskových organizací, provozují svou podnikatelskou činnost zejména za účelem dosažení zisku. Tento zisk představuje v účetnictví výsledek hospodaření běžného období a výsledek hospodaření minulých let, které…
Úspory z II. pilíře důchodového spoření si nevybralo 1 296 lidí

Úspory z II. pilíře důchodového spoření si nevybralo 1 296 lidí

V roce 2016 skončil II. pilíř důchodového spoření a v roce 2017 byly nevypořádané prostředky účastníků převedeny penzijními společnostmi na finanční úřady. Finanční správa upozorňuje, že si bývalí účastníci důchodového spoření mohou o vyplacení…
Vydávání apostil – nově u Notářské komory

Vydávání apostil – nově u Notářské komory

Od 1.10.2021 přechází agenda ověřování veřejných listin vydaných či ověřených notáři na Notářskou komoru ČR. Tzv. apostilní doložku tak bude možné získat nejen v sídle Komory, ale také na všech jejích regionálních pracovištích, a to v Praze, Ústí…