Publikace

Národní účetní rada - možný zdroj informací při účtování a krok směrem k aplikaci IFRS

Národní účetní rada - možný zdroj informací při účtování a krok směrem k aplikaci IFRS

České účetnictví je tradičně založeno na právních předpisech. Reguluje ho zejména zákon o účetnictví, prováděcí vyhlášky včetně standardů, které na vyhlášky navazují. V poslední době ale roste počet společností, kterým již vymezení ve výše uvedených…
Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Dne 31. března 2022 byl Ministerstvem spravedlnosti zveřejněn návrh zákona, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „Zákon o ESM“). Návrhem zákona se reaguje na probíhající řízení o nesplnění povinnosti pro…
Revize milníků a cílů Národního plánu obnovy

Revize milníků a cílů Národního plánu obnovy

Národní plán obnovy (NPO) byl Evropskou komisí pro Českou republiku schválen dne 19. 7. 2021. Pro Českou republiku bylo alokováno celkem 180 mld. Kč z evropských zdrojů pro období 2021 – 2026.  Národní plán obnovy je rozdělen na 6 základních pilířů…
Daňové zvýhodnění na děti v případě sporu mezi rodiči

Daňové zvýhodnění na děti v případě sporu mezi rodiči

V roce 2021 došlo ke zvýšení částky daňového zvýhodnění na děti, kterou může poplatník uplatnit v rámci snížení daňové povinnosti k dani z příjmů fyzických osob. Tento článek se zabývá podmínkami pro jeho uplatnění, a to i v případech, kdy jsou…
Novinky v oblasti GDPR – cookies od začátku roku 2022 pouze se souhlasem

Novinky v oblasti GDPR – cookies od začátku roku 2022 pouze se souhlasem

Při návštěvě téměř jakékoliv české webové stránky jsou do našich prohlížečů uloženy malé soubory tzv. cookies, které slouží k identifikaci návštěvníků webových stránek. Prostřednictvím cookies pak dochází ke zpracování osobních údajů návštěvníka. S…
Vykazování peněžních prostředků u Sberbank CZ

Vykazování peněžních prostředků u Sberbank CZ

Na konci února 2022 Česká národní banka podnikla první kroky k odebrání bankovní licence společnosti Sberbank CZ. V reakci na tuto skutečnost vydala Komora auditorů ČR stanovisko k vykazování peněžních prostředků vedených u Sberbank CZ v rámci…
Nákup alkoholických nápojů z EU prostřednictvím e-shopů

Nákup alkoholických nápojů z EU prostřednictvím e-shopů

Na základě aktuálně zveřejněné informace celní správy může povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň potkat každého, kdo nakupuje alkoholické nápoje z jiného členského státu Evropské unie prostřednictvím internetového obchodu. Takto nakoupené…
Vláda schválila snížení spotřební daně na naftu a benzín

Vláda schválila snížení spotřební daně na naftu a benzín

Vláda rozhodla o snížení spotřební daně pohonných hmot, a to o jednu a půl koruny na litr u benzínu i nafty. Mělo by tedy dojít k snížení spotřební daně z litru benzínu z 12,84 Kč na 11,34 Kč, u nafty z 9,95 Kč na 8,45 Kč. Jedná se o další opatření,…