Publikace

Změny zákona o oceňování majetku od 1. 1. 2021

Změny zákona o oceňování majetku od 1. 1. 2021

S účinností 1. ledna 2021 došlo ke změně zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku[1] (dále jen „ZoM“) a oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb.[2] (dále jen „OV“). Nově zavedené změny znamenají nezanedbatelný posun ve způsobech oceňování majetku dle…
Propad ekonomiky v roce 2020 a plánovaný letošní růst

Propad ekonomiky v roce 2020 a plánovaný letošní růst

Ministerstvo financí zpracovalo Makroekonomickou predikci České republiky a Fiskální výhled České republiky, které mají sloužit jako východiska za účelem návrhu novely zákona o státním rozpočtu pro rok 2021. Opatření přijatá k omezení šíření…
Daňové přiznání k dani silniční za kalendářní rok 2020

Daňové přiznání k dani silniční za kalendářní rok 2020

Rok 2020 byl rokem změn v mnoha oblastech profesního i osobního života. Tyto změny měly rovněž vliv na samotnou legislativu nebo také na přístup Ministerstva financí ČR k prominutí příslušenství daně vybraných daní, včetně daně silniční. V dnešním…
Nová smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Bangladéšem

Nová smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Bangladéšem

Ministerstvo financí oznámilo, že 15. ledna 2021 vstoupila v platnost Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové…
Změny ve mzdové agendě pro rok 2021

Změny ve mzdové agendě pro rok 2021

Ve stručném přehledu bychom vás rádi informovali o tom, jaké jsou změny ve mzdové agendě v roce 2021. Zvýšení minimální mzdy Minimální měsíční mzda za plný pracovní úvazek vzroste ze současných 14 600 Kč na15 200 Kč. Hodinová mzda vzroste z 87,30…
Podívejte se na záznamy z konference Grant Thornton Fórum 2021

Podívejte se na záznamy z konference Grant Thornton Fórum 2021

V prosinci 2020 jsme pořádali první ročník konference Grant Thornton Fórum 2021. Seznámili jsme Vás s novinkami v oblasti daní, auditu, účetnictví, oceňování i manažerského poradenství. Ať už jste se nemohli účastnit nebo si chcete jen něco…
Prominutí příslušenství daně u daně silniční a daně z nemovitých věcí

Prominutí příslušenství daně u daně silniční a daně z nemovitých věcí

Dne 7. ledna 2021 vydalo Ministerstvo financí ČR nové rozhodnutí o prominutí příslušenství daně v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 (dále jen „Rozhodnutí“). Ministryně financí rozhodla, že se poplatníkům promíjí pokuta za opožděné podání…
Možné komplikace při zrušení superhrubé mzdy

Možné komplikace při zrušení superhrubé mzdy

V našem článku s názvem Daňový balíček a daně z příjmů, jsme vás informovali, že s účinností od 1. 1. 2021 došlo ke změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP). Novela přinesla mimo jiné také významné změny ve zdanění příjmů ze…