Publikace

Na dodržování pravidel pěstitelského pálení dohlíží celní úřad

Na dodržování pravidel pěstitelského pálení dohlíží celní úřad

Sezóna pěstitelského pálení započala a tím i kontroly dodržování příslušných pravidel celním úřadem. Při pěstitelském pálení podléhá etanol snížené sazbě spotřební daně z lihu, a to 162 korun za jeden litr 100 % etanolu. Kromě historické tradice je…
Milostivé léto u České správy sociálního zabezpečení

Milostivé léto u České správy sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) spustila dne 10. 7. 2023 na svém ePortálu novou službu, díky které je možné zjistit dlužné pojistné vůči ČSSZ a podat oznámení o jeho splacení. Novinka se týká pouze dluhu na pojistném, penále a…
Pozor na náležitosti dokladů dle zákona o spotřebních daních

Pozor na náležitosti dokladů dle zákona o spotřebních daních

Zákon o spotřebních daních stanovuje povinnost prokázat zdanění vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu, a to daňovým dokladem nebo dokladem o prodeji či dokladem o dopravě. Každý z těchto dokladů má své zákonné náležitosti, jako je…
Náklady na poradenství od spojených osob ve skupině

Náklady na poradenství od spojených osob ve skupině

Nejvyšší správní soud dne 16. května 2023 rozhodl ve věci daňové uznatelnosti nákladů na poradenství, které společnosti poskytovaly společnosti začleněné do mezinárodní skupiny. Správce daně odmítl uznat náklady na přijaté služby jako daňově…
Příjem vyplacený jednateli společnosti nemusí být vždy příjmem ze závislé činnosti

Příjem vyplacený jednateli společnosti nemusí být vždy příjmem ze závislé činnosti

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) vydal rozsudek v řízení o kasační stížnosti ze dne 12. 6. 2023 s č. j. 2 Afs 94/2022-48 proti rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) ze dne 28. 2. 2022 s č. j. 30 Af 40/2020-91 týkající se…
Použití věci po objevení její vady vylučuje možnost odstoupení od smlouvy

Použití věci po objevení její vady vylučuje možnost odstoupení od smlouvy

Zajímavý spor s praktickým závěrem řešil nedávno pod sp. zn. 23 Cdo 2938/2020 Nejvyšší soud. Žalobkyně v daném sporu zakoupila balicí linku, poměrně záhy po jejím zakoupení u ní však objevila skryté vady, vytýkala jí zejména nižší výkon, než byl…
Zastropované ceny energií: Konec druhého čtvrtletí a další kolečko posouzení nadměrného majetkového prospěchu

Zastropované ceny energií: Konec druhého čtvrtletí a další kolečko posouzení nadměrného majetkového prospěchu

Velké podniky profitující ze zastropovaných cen energií už za sebou mají první odevzdané posouzení nadměrného majetkového prospěchu podle nařízení č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím…
Posílení nezávislosti a fungování orgánů pro rovné zacházení v rámci Evropské unie

Posílení nezávislosti a fungování orgánů pro rovné zacházení v rámci Evropské unie

V Evropské unii (dále jen „EU“) je zákaz diskriminace jedním ze základních kamenů fungování společného trhu, a tedy i celého společenství. Ministři zemí EU pro zaměstnanost a sociální věci docílili nedávno dohody ohledně návrhů pravidel, která mají…