Publikace

Zveřejnění účetní závěrky

Zveřejnění účetní závěrky

Protože se opět blíží doba, kdy mnohé účetní jednotky sestavují účetní závěrky, rozhodli jsme se Vás informovat o zveřejňovací povinnosti. Tato povinnost se vztahuje na účetní jednotky zapsané v obchodním rejstříku a ukládá ji zákon o účetnictví a…
Protokol o zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání

Protokol o zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání

Mnoho účetních neví, že při uvádění dlouhodobého hmotného majetku do užívání, je třeba kromě patřičného účetního dokladu vyhotovit také protokol o zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání. Tento článek si klade za cíl o této často opomíjené…
Shrnutí změn v zákoně č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů účinných pro období roku 2009

Shrnutí změn v zákoně č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů účinných pro období roku 2009

Rychle se blíží konec června a s ním také povinnost podat přiznání k dani z příjmů. Alespoň pro ty z Vás, kteří podléháte povinnému ověření účetní závěrky auditorem. Proto si ještě jednou zrekapitulujme všechny změny, které jsou účinné pro období…
Vybrané nálezy z kontrol finančních úřadů

Vybrané nálezy z kontrol finančních úřadů

Daň z příjmů fyzických osob – zneužití práva na uplatnění daru Daňový subjekt snížil základ daně a daň z příjmů fyzických osob o dar občanskému sdružení. Hlavním cílem sdružení byl dle jeho stanov rozvoj kultury tělesné a duševní, podpora členů ve…
Změny v orgánech daňové správy

Změny v orgánech daňové správy

Novela zákona o daních z příjmů, jejíž součástí se díky pozměňovacímu návrhu poslance Michala Doktora (ODS) stala také změna zákona o územních finančních orgánech, byla schválena Senátem. Pokud novelu podepíše prezident, bude tak připraven…
IFRS 9 – Finanční nástroje aneb co přinesla první fáze

IFRS 9 – Finanční nástroje aneb co přinesla první fáze

Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) v současné době pracuje na novém standardu IFRS 9 Finanční nástroje, který by do konce roku 2010 měl nahradit stávající IAS 39 Finanční nástroje. Finančními nástroji jsou například akcie nebo dluhopisy.…
Úroky z půjčky – překlasifikace úroků na dividendy, cena obvyklá

Úroky z půjčky – překlasifikace úroků na dividendy, cena obvyklá

Pokud jste v minulosti platili srážkovou daň z úroků hrazených do zahraniční, ať již „dobrovolně“ nebo na základě zjištění finančního úřadu v rámci daňové kontroly, z důvodu aplikace tuzemského zákona o daních z příjmů v oblasti cen „obvyklých“, je…
Memorandum o výměně informací mezi Spolkovou Republikou Německo a Bahamským společenstvím

Memorandum o výměně informací mezi Spolkovou Republikou Německo a Bahamským společenstvím

V poslední době se do popředí zájmu jednotlivých členských států OECD dostává dohoda TIEA  (Tax Information Exchange Agreement), neboli „Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech“. Jedná se o nástroj v boji proti přeshraničním daňovým…