Publikace

Nový zákon o prověřování zahraničních investic

Nový zákon o prověřování zahraničních investic

Plánujete vstup investora ze země mimo EU nebo už s ním dokonce jednáte? Pak Vás bude zajímat nový zákon o prověřování zahraničních investic, který začne platit dne 1.5.2021 a vztahuje se na všechny investice, které k danému datu nebyly zcela…
PROGRAM COVID: Nepokryté náklady

PROGRAM COVID: Nepokryté náklady

Vedle programu COVID - 2021 byl Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlášen program COVID ‑ Nepokryté náklady na pomoc subjektům, které zaznamenaly pokles tržeb v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19. Bonusové (rozhodné) období je stanoveno na…
Program Antivirus prodloužen do konce května

Program Antivirus prodloužen do konce května

Program Antivirus, který již dle sdělení MPSV zachránil více než milion pracovních míst, bude pokračovat do konce května. Prozatím. Důvodem prodloužení Antiviru je jednak pokračující nepříznivá epidemiologická situace a dále předpokládaný termín…
Elektronická data v účetnictví

Elektronická data v účetnictví

Všechny subjekty procházejí během své doby působnosti určitým vývojem. Nároky na rychlost, jednoduchost, kvalitu, dostupnost a cenu se pořád zvyšují. Vývoji neunikly ani formy vedení účetnictví. Elektronické účetnictví rok od roku nabývá na větší…
Osvobození testování na onemocnění COVID-19 od DPH

Osvobození testování na onemocnění COVID-19 od DPH

Dle informace GFŘ (její plné znění najdete zde) se za zdravotní službu s cílem ochrany zdraví, respektive předcházení nemocem, která je osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně dle § 58 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění…
Zneužití práva v daních

Zneužití práva v daních

Dovolujeme si Vás upozornit na rozsudek, který přináší další posun v aplikaci zneužití práva v daních.Jedná se o rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. února 2021 sp. zn. 10 Af 29/2019 - 123 ve věci posouzení daňové uznatelnosti úroků z půjčky…
Informace k platbě daně z nemovitostí za rok 2021

Informace k platbě daně z nemovitostí za rok 2021

Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve většině případů každoročně rozesílány poplatníkům, kteří jsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami, které nemají zřízenu datovou schránku. Finanční správa vydala informaci, jak to bude letos…
Chyby při placení záloh na paušální daň

Chyby při placení záloh na paušální daň

Chtěli bychom vám připomenout, že se blíží termín pro zaplacení další zálohy na paušální daň, která platí od začátku tohoto roku. Finanční správa v poslední době zaznamenala různé chyby v souvislosti s platbou záloh na paušální daň a zveřejnila je…