Publikace

Plánovaná změna ošetřovného

Plánovaná změna ošetřovného

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) předložilo návrh zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii. Navrhovaná úprava myslí na rodiče dětí, na které mimořádná opatření…
Elektronická podání vůči soudu

Elektronická podání vůči soudu

Je stále běžnější, že podání vůči soudu jsou činěna elektronicky, a to ať už pomocí datové schránky či elektronického podpisu. Jelikož elektronické podpisy jsou založené na certifikátech, které mají omezenou platnost a musí být ověřena jejich…
Investiční pobídky – změna výše regionální podpory od roku 2022

Investiční pobídky – změna výše regionální podpory od roku 2022

Nedávno jsme vás informovali o možné změně nařízení vlády v oblasti podmínek pro získání investiční pobídky v případě strategických investičních akcí. V současnosti je v připomínkovém řízení návrh nařízení vlády, kterým se stanoví přípustná míra…
Rozsudek NSS k přerušení časového testu pro osvobození příjmu z prodeje akcií

Rozsudek NSS k přerušení časového testu pro osvobození příjmu z prodeje akcií

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) vydal rozsudek 8 Afs 246/2019-67 dne 31. 8. 2021 týkající se časového testu k osvobození u akcií při emisi z důvodu zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů. Šlo o situaci, kdy poplatník v roce 2009 nabyl…
Národní plán obnovy – první výzvy budou v listopadu

Národní plán obnovy – první výzvy budou v listopadu

Národní plán obnovy byl Evropskou komisí pro Českou republiku schválen dne 19.7.2021. Česká republika může čerpat cca 180 mld. Kč z evropských zdrojů pro období 2021 – 2026. Národní plán obnovy je rozdělen na 6 základních pilířů podpory: Digitální…
GT Talks: Přirozené úbytky zásob

GT Talks: Přirozené úbytky zásob

V další epizodě našeho podcastu se s Ivanem Fučíkem věnujeme přirozeným úbytkům zásob a účetním a daňovým souvislostem.  I když to na první pohled může znít jako nudné téma, pravý opak je pravdou. Pod nezáživným názvem se skrývá barvité téma plné…
Novela zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) nabývá účinnosti dnem 1. října 2021

Novela zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) nabývá účinnosti dnem 1. října 2021

Dne 30. září 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce), o které jsme Vás již informovali v našem předešlém článku. Původně měla novela v rámci celé Evropské unie nabýt účinnost k 1.…
Rozsudek NSS: Peníze v advokátní úschově a okamžik odvodu DPH

Rozsudek NSS: Peníze v advokátní úschově a okamžik odvodu DPH

Dne 20. srpna 2021 vydal Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) rozsudek č.j. 2 Afs 274/2020 - 20, ve kterém se zabýval otázkou, zda při prodeji nemovité věci dochází ke vzniku povinnosti prodávajícího přiznat DPH z přijaté úplaty již ke dni, kdy…