Publikace

Novela zákoníku práce

Novela zákoníku práce

Dne 12. září 2022 byl zveřejněn vládní návrh novely zákona[1] č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), která přináší zásadní změny. Tyto změny jsme pro vás shrnuli níže. Návrh se od 13. září 2022…
Judikatura: Zdanění mezd vyplácených „na černo“

Judikatura: Zdanění mezd vyplácených „na černo“

Nejvyšší správní soud (dále NSS) řešil kasační stížnost mezi žalobkyní (ADL PRANA s.r.o.) a žalovaným (Odvolací finanční ředitelství) ve věci doměření daně z příjmů fyzické osoby ze závislé činnosti. Doměření daně proběhlo z důvodu nedostatečných…
Výsledky průzkumu internetového připojení mezi obyvateli České republiky

Výsledky průzkumu internetového připojení mezi obyvateli České republiky

Společnost Grant Thornton realizovala a vyhodnotila již 3. ročník průzkumu Využití internetu v domácnostech v ČR. Pandemie covid-19 znamenala pro české domácnosti a firmy turbulentní změny a její dopady jsme viděli i ve výsledcích průzkumu z roku…
Česká republika a vodík - jsme připraveni?

Česká republika a vodík - jsme připraveni?

Vodíku se nevyhneme Energetická soběstačnost a snížení závislosti na ruských fosilních palivech je momentálně prioritou číslo jedna a téma vodíku jakožto jednoho z možných prostředků k dosáhnutí tohoto cíle začíná i na národní úrovni čím dál více…
Válečná daň neboli daň z mimořádných zisků: Komu hrozí?

Válečná daň neboli daň z mimořádných zisků: Komu hrozí?

Vládní strany v současné době vedou diskuse ohledně možného zavedení speciální daně, která cílí na tzv. neočekávané či mimořádné zisky. Dle vlády vznikají tyto zisky především energetickému sektoru a bankám, a to v důsledku války na Ukrajině a…
Legislativní novinky v oblasti DPH

Legislativní novinky v oblasti DPH

Vedle plánovaného navýšení obratu pro povinnou registraci plátce DPH z jednoho na dva milióny Kč, o kterém jsme vás již informovali, bychom rádi upozornili na další legislativní novinky týkající se DPH, a to konkrétně na jednu již účinnou a jednu…
Oznamovací povinnost dle DAC 6: novinky a vyjasnění od GFŘ

Oznamovací povinnost dle DAC 6: novinky a vyjasnění od GFŘ

Generální finanční ředitelství zveřejnilo doplnění častých otázek a odpovědí ve vztahu k oznamovací povinnosti o oznamovaných přeshraničních uspořádáních (DAC 6). Na nejdůležitější postřehy upozorňujeme v následujícím článku: Za uživatele…
Kdy nevyplatit zisk

Kdy nevyplatit zisk

V našich předchozích článcích jsme vás seznámili s pravidly pro výplatu zisku. V tomto článku na téma navážeme přiblížením situací, při kterých již rozdělený zisk nesmí být společníkům vyplacen. Kdo o výplatě zisku rozhoduje? Zatímco o rozdělení…