Publikace

Kontrolní hlášení – shrnutí po 6 měsících

Kontrolní hlášení – shrnutí po 6 měsících

Jako odborník na daně jsem příliš nevěřil slibům o jednoduchosti vyplňování kontrolního hlášení, které ministerstvo financí před jeho zavedením deklarovalo ve své kampani.  Z pohledu poplatníka či daňového poradce nejsem schopen posoudit, zda…
Elektronické (datové) schránky povinně i na Slovensku

Elektronické (datové) schránky povinně i na Slovensku

Slovensko k 1. 8. 2016 zřizuje dle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o e-Governmente) elektronické schránky. Následuje tak českou právní úpravu z…
„Brexit“ a jeho možné daňové dopady

„Brexit“ a jeho možné daňové dopady

Britové si v červnovém referendu odhlasovali odchod z Evropské unie (EU), tedy tzv. „brexit“. K definitivnímu konci tohoto dlouholetého vztahu s kontinentální Evropou to bude zajisté ještě dlouhá cesta, neboť právo Velké Británie je z velké části…
Oprava daně za dlužníky v insolvenčním řízení z pohledu očekávané novely zákona o DPH

Oprava daně za dlužníky v insolvenčním řízení z pohledu očekávané novely zákona o DPH

Vyjasnění postupu v případě opravy daně za dlužníky v insolvenčním řízení je součástí aktuálně schválené novely zákona o DPH v rámci sněmovního tisku č. 294, který byl v minulých dnech schválen Senátem.  Tato novela by měla vyjasnit situaci, za…
Doručení plné moci udělené daňovému poradci pro odklad termínu pro podání daňového přiznání

Doručení plné moci udělené daňovému poradci pro odklad termínu pro podání daňového přiznání

Každý daňový subjekt má možnost prodloužit si termín pro podání daňového přiznání do šesti měsíců po uplynutí příslušného zdaňovacího období, pokud má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo pokud jeho daňové přiznání…
Letní novela zákona o DPH

Letní novela zákona o DPH

V oblasti vývoje daňové legislativy čas prázdnin rozhodně neplatí. Toto známé pravidlo opět nedávno potvrdili naši zákonodárci, kteří v tomto měsíci schválili nenápadnou, nicméně v mnoha oblastech velmi významnou novelu několika zákonů, které…
Infolinka elektronické evidence tržeb

Infolinka elektronické evidence tržeb

Finanční správa zřídila začátkem měsíce srpna infolinku, kterou mohou využívat jak podnikatelé, tak i široká veřejnost pro získání informací k elektronické evidenci tržeb. Infolinka je k dispozici od 9 do 17 hodin, a to v pracovních dnech na…
Novela zákonného opatření státu o dani z nabytí nemovitých věcí

Novela zákonného opatření státu o dani z nabytí nemovitých věcí

Již v předchozích měsících jsme Vás informovali o průběhu přijetí novely zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Ta byla 14. července schválena Senátem a následně postoupena k podpisu prezidentovi ČR. Ve…