Publikace

Zdanění umělců na Slovensku od 1. 1. 2016

Zdanění umělců na Slovensku od 1. 1. 2016

Jak to bylo do 31. 12. 2015? Do konce roku 2015 zdaňovali umělci své příjmy vždy prostřednictvím svého daňového přiznání, které byli povinni podat. Smlouvy uzavřené podle autorského zákona, na základě kterých podávají své výkony, jsou většinou…
Daňová kobra zachránila českému rozpočtu 4 miliardy korun

Daňová kobra zachránila českému rozpočtu 4 miliardy korun

V úterý 2. února 2016 vyhodnotil předseda vlády Bohuslav Sobotka společně s 1. místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí Andrejem Babišem výsledky činnosti speciálního týmu Daňové Kobry. Daňová Kobra je společný tým pracovníků Finanční…
Penále je trest, rozhodl Nejvyšší správní soud

Penále je trest, rozhodl Nejvyšší správní soud

Již Benjamin Franklin prohlásil, že: “V tomto světě není nic jistého kromě smrti a placení daní“. Od doby, kdy americký státník poprvé vyslovil tuto větu, se svět v tomto ohledu nijak nezměnil, neboť i v současné době představují daně nezbytný zdroj…
Nový standard IFRS 16 Leasingy

Nový standard IFRS 16 Leasingy

V lednu 2016 vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) nový standard IFRS 16, který se týká vykazování Leasingů. Vydání standardu je završením několikaleté spolupráce IASB s Radou pro standardy finančního účetnictví (FASB), která se stará…
Bankovní úvěry a výpomoci

Bankovní úvěry a výpomoci

V rámci našeho „seriálu“ zaměřeného na jednotlivé položky rozvahy se v dnešním díle budeme zabývat jednou ze složek cizích zdrojů a to jsou Bankovní úvěry a výpomoci. Cílem tohoto článku je podat čtenáři základní informace o této položce pasiv a…
Mezinárodní daňové novinky ve Slovinsku

Mezinárodní daňové novinky ve Slovinsku

Předběžné cenové dohody v oblasti převodních cen (APA) od 1. ledna 2017 Od 1. ledna 2017 bude možné uzavřít předběžnou cenovou dohodu v oblasti převodních cen se slovinskou finanční správou. Tímto tak nadnárodní podniky získávají možnost využít…
Čas růžových formulářů

Čas růžových formulářů

Jsme uprostřed období závěrek, kdy nejen finanční účetní, ale také mzdové účetní a personalisté nevědí, kam dřív skočit. Jednou z mnoha úloh, které právě řeší, je roční zúčtování daně zaměstnancům a s tím související administrace tzv. „růžových…
Převodní ceny v Polsku od 1. ledna 2016

Převodní ceny v Polsku od 1. ledna 2016

Polsko je důležitým obchodním partnerem pro Českou republiku. Mnoho našich klientů zde působí a řeší nastavení převodních cen s polskou spojenou osobou. Pro ty z Vás, kdo řeší obdobný problém, jistě bude zajímavé vědět, jaké legislativní změny v…