Publikace

Bezúplatné příjmy - tak, jak je vidí Finanční správa

Bezúplatné příjmy - tak, jak je vidí Finanční správa

Od 1.1.2014 je oblast bezúplatných příjmů inkorporována do zákona o dani z příjmů. Před tímto datem byla oblast upravena zákonem o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. V současné době je v této oblasti mnoho výkladových…
Mezitímní účetní závěrky

Mezitímní účetní závěrky

Nacházíme se téměř v polovině kalendářního roku a to je čas, kdy nám informace z řádné účetní závěrky sestavené na konci účetního období předchozího roku nemusí podat aktuální informace. Pro snadnější představu, co je mezitímní účetní závěrka si…
Novela daňového řádu

Novela daňového řádu

V rámci novely daňový zákonů připravené Ministerstvem financí ČR by měl být novelizován také daňový řád. Novela by se měla dotknout zejména těchto oblastí: Úrok z nadměrného odpočtu - nově by měl náležet po uplynutí 6-ti měsíců od konce lhůty pro…
Rozšíření režimu reverse-charge

Rozšíření režimu reverse-charge

Ministerstvo financí plánuje s účinností od 1. července 2016 rozšíření režimu reverse-charge, a to do oblasti podnikání v elektronických komunikacích. Režim přenesené daňové povinnosti by se použil u dvou typů smluv při poskytování velkoobchodních…
Úřady od dubna poskytují příspěvek na dojíždění do práce

Úřady od dubna poskytují příspěvek na dojíždění do práce

Od dubna některé kraje začaly poskytovat příspěvek na dojíždění do práce. Platí to pouze v pěti krajích, a to v Ústeckém, Jihomoravském, Olomouckém, Moravskoslezském a Karlovarském. Tento příspěvek mohou dostat ti, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní…
Kontrolní hlášení a naše první zkušenosti

Kontrolní hlášení a naše první zkušenosti

Před pár dny jsme již podruhé podali za naše klienty kontrolní hlášení a jsme přesvědčeni, že je na čase podělit se s veřejností o naše první zkušenosti. Ty jsou totiž úplně jiné, než slibovalo Ministerstvo financí v důvodové zprávě k novele zákona…
Novela zákona o auditorech

Novela zákona o auditorech

Poslanecká sněmovna bude na své 44. schůzi, která začala 12. dubna 2016, schvalovat v prvním čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o auditorech. Novela je reakcí na novou směrnici 2014/56/EU, týkající se povinných auditů ročních a…
Trápí vás docházka?

Trápí vás docházka?

Základem pro správný výpočet mezd je vždy kvalitní záznam docházky, přesněji řečeno evidence pracovní doby. Každý firemní specialista, který má na starosti přípravu mzdových podkladů, nejspíš potvrdí, že mu tato práce zabírá hodně času a nepatří k…