Publikace

Kontrolní hlášení a 5-denní lhůta pro odstranění pochybností

Kontrolní hlášení a 5-denní lhůta pro odstranění pochybností

Kontrolní hlášení je povinnost, která od počátku nového roku začne trápit jak společnosti, tak individuální podnikatele, kteří jsou plátci DPH. Nová povinnost se podle odhadů dotkne cca 550 tisíc subjektů. A aby toho nebylo málo, musí všichni plátci…
Novinky v daních z příjmů od roku 2016

Novinky v daních z příjmů od roku 2016

Jak se zdá, zákonodárci nás letos neobvykle šetřili a rok 2016 nám nepřinese žádné významné ani koncepční změny v oblasti daní z příjmů. Pár jich ale přece jen bude. O těch si řekneme v následujícím článku. U fyzických osob dojde zejména k…
Novela zákona o účetnictví – aneb s čím neotálejte

Novela zákona o účetnictví – aneb s čím neotálejte

V létě jsme Vám přinesli novinky, které nás čekají v souvislosti s již schválenou novelou zákona o účetnictví a schválenou novelou prováděcí vyhlášky pro podnikatele č. 500/2002 Sb. Nyní přicházíme s informacemi, na co by se účetní jednotky měly…
Nový auditor ve společnosti Fučík & partneři

Nový auditor ve společnosti Fučík & partneři

S potěšením si dovolujeme oznámit, že dne 1. 12. 2015 se rozrostly řady kvalifikovaných odborníků společnosti Fučík & partneři o nového auditora – Jana Váchu. Ing. Jan Vácha úspěšně ukončil tříletý vzdělávací proces, který představuje složení…
Novinky v oblasti IFRS

Novinky v oblasti IFRS

Na následujících řádcích bychom vás chtěli krátce seznámit s vývojem a novinkami u tří nových či významně změněných standardů IFRS. Leasingy Cílem projektu je zcela nový standard, týkající se leasingů. V současné době je standard ve fázi schvalování…
Změny v oblasti DPH 2016

Změny v oblasti DPH 2016

Pro rok 2016 se chystá několik významných změn v oblasti daně z přidané hodnoty. V tomto článku bychom se chtěli věnovat těm nejpodstatnějším, a to především novince v podobě kontrolního hlášení. Dále shrneme nejpodstatnější změny v oblasti…
DPH: Nový reverse charge systém na Slovensku

DPH: Nový reverse charge systém na Slovensku

Vzhledem k tomu, že se nezadržitelně blíží konec roku, rádi bychom vás upozornili na přicházející novelu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (dále jen „Zákon o DPH“) na Slovensku. Od 1. 1. 2016 bude nutno v případě, že zahraniční…
Nejvyšší správní soud rozhodl o povaze daňového penále

Nejvyšší správní soud rozhodl o povaze daňového penále

Průlomové usnesení v otázce povahy daňového penále vydal rozšířený senát Nejvyššího správního soudu. Sedmičlenný senát se jednomyslně shodl, že penále podle § 37b zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (ve znění účinném od 1. 1. 2007 do 31…