Publikace

NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – 4. část

NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ – 4. část

V srpnu vláda předložila do poslanecké sněmovny návrh zákona, kterým se mění zásadně některé daňové zákony (rozeslán jako sněmovní tisk č. 873/0). Projednání bylo naplánováno na 18. října. Účinnost je plánována od 1. ledna 2017 s tím, že vybraná…
Zmírnění sankcí a lhůt pro podání kontrolní hlášení očima českého zákonodárce

Zmírnění sankcí a lhůt pro podání kontrolní hlášení očima českého zákonodárce

V polovině prázdnin nabyla účinnost novela zákona o DPH, která přinesla několik drobných změn v souvislosti s podáním kontrolního hlášení. Tyto změny byly vyvolány především neustálým upozorňováním z řad daňových poradců a zástupců podnikatelského…
Novela zákona o daních z příjmů – 3. část

Novela zákona o daních z příjmů – 3. část

V srpnu vláda předložila do poslanecké sněmovny návrh zákona, kterým se mění zásadně některé daňové zákony (rozeslán jako sněmovní tisk č. 873/0). K projednání původně mělo dojít ve 36. týdnu, ale zatím k němu nedošlo. Účinnost je plánována od 1.…
Reforma zákona o korporátní dani III. ve Švýcarsku

Reforma zákona o korporátní dani III. ve Švýcarsku

Schválení v parlamentu Po dlouhé diskuzi schválil Švýcarský federální parlament 17. června 2016 další daňovou reformu korporátní daně (tentokrát č. III), kterou předložila federální rada už v červnu 2015. Od tohoto data se musí čekat 90 dnů, zda…
Kategorizace účetních jednotek aneb víte, do které skupiny patříte?

Kategorizace účetních jednotek aneb víte, do které skupiny patříte?

Již asi každý více či méně zaznamenal novelu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2016. Oproti právnímu stavu platného do 31. 12. 2015 došlo v rámci této novely k významným změnám a to zejména v oblasti rozdělení…
Portál VZP

Portál VZP

Všeobecná zdravotní pojiš’tovna („VZP“) spustila dne 1.9.2016 nový portál pro své pojištěnce s názvem Moje VZP. Portál poskytuje informace o stavu pojištění a úhradách zdravotní péče. Pomocí této aplikace si pojištěnec VZP může ověřit, zda nemá…
Reverse charge u služeb elektronických komunikací

Reverse charge u služeb elektronických komunikací

Vláda České republiky koncem srpna schválila návrh nařízení, kterým dochází k zavedení režimu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) v oblasti daně z přidané hodnoty na poskytnutí vybraných služeb elektronických komunikací (telekomunikačních…
ČSSZ opět rozesílá přehledy tzv. „důchodového konta“

ČSSZ opět rozesílá přehledy tzv. „důchodového konta“

ČSSZ od poloviny září zasílá lidem, kteří se blíží důchodového věku, přehled tzv. „důchodového konta“. Jedná se o muže narozené v roce 1955 a ženy ročníku narození 1958. V tomto přehledu najdou informace o odpracovaných letech, vyměřovacích…