Publikace

Pozor na termíny pro podání daňového přiznání a přehledů pojistného

Pozor na termíny pro podání daňového přiznání a přehledů pojistného

Každoročně je začátek dubna spjat i s povinností podat daňové přiznání k dani z příjmů (fyzických nebo právnických osob). Pokud jste podnikající fyzická osoba, pak máte ještě za povinnost podat přehledy sociálního a zdravotního pojistného. Tyto…
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018

Po roce se opět blíží konec března a s ním i termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018 (dále jen „daňové přiznání“). Letos termín pro podání daňového přiznání připadá na 1. dubna 2019, tzn. že do 1. dubna musí…
Brexit a dopad na sociální a zdravotní pojištění

Brexit a dopad na sociální a zdravotní pojištění

V současné době stále nevíme, jak se situace v souvislosti s Brexitem vyvine. Zatím se ve Velké Británii rozhodlo o odkladu do konce června 2019, nicméně toto prodloužení musí schválit také všechny země EU. Pokud by k prodloužení došlo, tak v…
Žádost o vrácení DPH z Velké Británie s ohledem na Brexit

Žádost o vrácení DPH z Velké Británie s ohledem na Brexit

Stále je otevřena otázka, zda Velká Británie 29. března vystoupí z EU, popř. zda vystoupí s dohodou či bez dohody. To vše může vliv na možnost požádat o vrácení DPH zaplacené v UK. Doporučujeme proto nečekat na vrácení DPH z UK za rok 2018 na…
Parlament schválil daňový balíček 2019

Parlament schválil daňový balíček 2019

Dne 12. 3. 2019 Poslanecká sněmovna přijala konečnou podobu daňového balíčku 2019. Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona. Z tohoto důvodu bude daňový balíček platit v podobě schválené Poslaneckou sněmovnou 21. 12. 2018. Nyní jde návrh k…
I osvobozené příjmy je potřeba oznámit

I osvobozené příjmy je potřeba oznámit

Obdrželi jste v roce 2018 příjem vyšší než 5 000 000 Kč, který je z pohledu daně z příjmu fyzických osob osvobozen? Pak možná právě na Vás se vztahuje povinnost oznámit finančnímu úřadu své osvobozené příjmy. Tato povinnost byla zavedena od roku…
Paušální výdaje u živnostníků - nový rozsudek Nejvyššího správního soudu

Paušální výdaje u živnostníků - nový rozsudek Nejvyššího správního soudu

Zákon o daních z příjmů umožňuje osobám samostatně výdělečně činným uplatnit si vůči svým příjmům výdaje skutečné, které využily na dosažení, zajištění a udržení svých příjmů v rámci zákonem stanovených limitů. Za splnění zákonných podmínek se může…
Úskalí zdanění podnikání fyzických osob může představovat obchodní majetek

Úskalí zdanění podnikání fyzických osob může představovat obchodní majetek

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP), od počátku své účinnosti upravuje zdanění příjmů dosažených fyzickou osobou při výkonu její podnikatelské činnosti ve speciálním ustanovení § 7 „Příjmy ze samostatné činnosti“, který je dnes…