Publikace

Zahraniční stravné od 2019

Zahraniční stravné od 2019

Ve sbírce zákonů vyšla nová vyhláška Ministerstva financí, která od roku 2019 upravuje výši sazeb zahraničního stravného. V rámci EU dochází k navýšení pro Nizozemsko z 45 na 50 EUR a Polsko z 35 na 40 EUR. Níže uvádíme sazby platné od 1. ledna 2019…
Průběh schvalování daňového balíčku

Průběh schvalování daňového balíčku

Počátkem měsíce prošel sněmovnou do druhého čtení vládní daňový balíček, o němž jsme Vás již dříve informovali (http://www.fucik.cz/publikace/vlada-schvalila-danovy-balicek/). Původní účinnost byla plánována od 1. ledna 2019. Sněmovna sice nyní…
Platby pojistného OSVČ od 2019

Platby pojistného OSVČ od 2019

Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti účinná od 1. ledna 2019 přináší několik změn týkajících se plateb pojistného OSVČ. Mění se například splatnost záloh a minimální výše pojistného na…
Zvýšení repo sazby

Zvýšení repo sazby

Bankovní rada České národní banky zvýšila dvoutýdenní repo sazbu na 1,50 %. Letos se jedná již o několikáté zvýšení, které má kromě jiného dopad například na výši úroků z prodlení při pozdní úhradě daně. Více také zde. Současně ČNB rozhodla o…
Na co pamatovat při účetní závěrce 2018

Na co pamatovat při účetní závěrce 2018

Blížící se konec roku je pro mnohé účetní jednotky zároveň obdobím příprav na sestavování účetní závěrky. Novela účetních předpisů, která je známá již delší dobu, přinesla s účinností od 1.1.2018 několik novinek.  Vzhledem k tomu, že se některé z…
Nezákonnost daňové kontroly

Nezákonnost daňové kontroly

Nejvyšší správní soud v nedávném rozsudku dovodil, že správce daně v daném případě nezákonně zahájil daňovou kontrolu. Jednalo se o případ, kdy správce daně provedl u daňového subjektu místní šetření na DPH a následně daňovou kontrolu, a to za…
Novinky ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění

Novinky ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění

Je to již více než rok, kdy jsme se naposledy věnovali vývoji v oblasti smluv o zamezení dvojího zdanění. V článku se mimo novinek v oblasti jednotlivých smluv o zamezení dvojího zdanění dočtete i o Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji…
Účast na nemocenském pojištění u smluvního a zahraničního zaměstnance

Účast na nemocenském pojištění u smluvního a zahraničního zaměstnance

Výklad jednotlivých právních pojmů v oblasti pojištění či daní bývá v některých případech nejednoznačný a v praxi tak může docházet k odlišnému posuzování daňových povinností či povinností souvisejících s odvodem sociálního a zdravotního pojištění.…