Publikace

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (COM(2018) 218)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (COM(2018) 218)

Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR projednal návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (COM(2018) 218). Tříletá lhůta pro zavedení směrnice v ČR tak byla úspěšně odstartována v…
Výdajové „paušály“ se nezvýší

Výdajové „paušály“ se nezvýší

Ve středu 12. 9. 2018 vláda projednávala možné zvýšení paušálních výdajů, které  by mohly využívat daňové subjekty, které mají příjmy ze samostatné činnosti dle §7, a to již pro zdaňovací období roku 2018. Jelikož návrh poslanecká sněmovna zamítla,…
Vláda nevyčerpala celý výdajový rámec

Vláda nevyčerpala celý výdajový rámec

Národní rozpočtová rada vydala aktuální stanovisko k vývoji hospodaření sektoru veřejných institucí a k nastavení fiskální a rozpočtové politiky současné vlády. Rada se shodla, že vláda učinila správné rozhodnutí nevyčerpat celkovou hodnotu…
Nová pravidla DPH u poukazů (voucherů)

Nová pravidla DPH u poukazů (voucherů)

Již počátkem minulého roku jsme zveřejnili článek, ve kterém jsme vás informovali, že po čtyřech letech jednání byla schválena směrnice Rady EU 2016/1065, která upravuje pravidla DPH u poukazů (voucherů). Snaha legislativně sjednotit problematiku…
Velká novela zákoníku práce

Velká novela zákoníku práce

Účinnost novely se plánuje od poloviny roku 2019 s tím, že u některých novelizačních bodů se odkládá až od roku 2020. Není jisté, jestli budou přijaty všechny navrhované změny. O novele se rozhodovalo již před časem, i když některé změny jsou nové.…
Možná změna koncepce stanovení dovolené

Možná změna koncepce stanovení dovolené

V meziresortním připomínkovém řízení je návrh nove­ly zákoníku práce. Z důvodové zprávy vyplývá, že se zásadní změny týkají minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy. Navrhuje se zavést nový pevný mechanismus valorizace minimální mzdy a…
Novela zákona o offline evidenci tržeb

Novela zákona o offline evidenci tržeb

V květnu jsme informovali o připravované novele zákona o evidenci tržeb. Tato novela upravuje novinku v podobě offline evidence pro nejmenší podnikatele, kteří jsou: plátci daně z příjmů fyzických osob, nebo je poskytovatelem zdravotních služeb…
Vznik stálé provozovny – závislý zástupce

Vznik stálé provozovny – závislý zástupce

Krajský soud v Českých Budějovicích se zabýval problematikou týkající se vzniku stálé provozovny prostřednictvím tzv. závislého zástupce. Ve svém rozhodnutí potvrdil, že zahraničnímu daňovému subjektu může v České republice vzniknout stálá…