Publikace

Absurdita roku 2019

Absurdita roku 2019

V anketě Absurdita roku 2019, jejímž odborným garantem je Hospodářská komora ČR, zvolili čeští podnikatelé jako vítěze povinnost součinnosti zaměstnavatele při exekuci na mzdu jejich zaměstnance. Zaměstnavateli jinak hrozí pokuta až 50 tisíc korun.…
Závislý zástupce a stálá provozovna

Závislý zástupce a stálá provozovna

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích v kauze vzniku stálé provozovny na území ČR, jelikož dovodil, že společnost (německý daňový rezident) zde závislého zástupce neměla. NSS ve svém rozsudku uvedl, že…
Kontroly nelegálního zaměstnávání

Kontroly nelegálního zaměstnávání

V minulém i letošním roce se orgány inspekce práce čím dál více zaměřují na kontroly nelegálního zaměstnávání. Kontroly jsou uskutečňovány průběžně a krom toho proběhlo i několik celostátních akcí. Celkem z 8 339 kontrol bylo zjištěno přes tisíc…
Pojem „skutečný vlastník“ očima SDEU

Pojem „skutečný vlastník“ očima SDEU

Letos v únoru vydal Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) dva rozsudky, které se týkaly šesti případů s obdobným zaměřením. Z důvodů vzájemné souvislosti čtyř případů č. C-115/16, C-118/16, C-119/16 a C-299/16, jež se týkaly výkladu směrnice č. 2003/49…
Podání finančnímu úřadu je třeba činit správně

Podání finančnímu úřadu je třeba činit správně

Jakékoliv podání, tj. úkon osoby zúčastněné na správě daní směřující vůči správci daně, je nutné na finanční úřad učinit v souladu s požadavky zákonné úpravy. V opačném případě je vadné podání způsobilé daňovému subjektu přivodit závažné negativní…
Blíží se termín úhrady daně z nemovitých věcí

Blíží se termín úhrady daně z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí musí být uhrazena do pátku 31. května 2019, a to v případě, že částka daně nepřesáhne 5 000 Kč. Pokud je daň vyšší než 5 000 Kč, je splatná ve dvou splátkách - do 31. května a do 30. listopadu. Poplatník ji však může v termínu…
Pokuta za nadbytečné uchovávání dokladů zaměstnanců

Pokuta za nadbytečné uchovávání dokladů zaměstnanců

Úřad pro ochranu osobních údajů v loňském roce uložil pokutu ve výši 180.000 Kč za nadbytečné uchovávání kopií dokladů předložených jeho zaměstnanci. Za co tedy úřad pro ochranu osobních údajů pokutu uložil? Ve spisech zaměstnavatel evidoval kopie…
Konkurenční doložka a výklad Ústavního soudu

Konkurenční doložka a výklad Ústavního soudu

Ústavní soud se ve svém nedávném nálezu zabýval problematikou výkladu konkurenční doložky a nároku na úhradu smluvní pokuty při jejím porušení. V rámci daného řízení se stěžovatelka po bývalé zaměstnankyni domáhala úhrady smluvní pokuty z titulu…