Publikace

Změna SSL certifikátu pro EET

Změna SSL certifikátu pro EET

Finanční správa vydala informaci ke změně SSL certifikátu příjmové strany systému  EET, která proběhne 10. září 2018. Původně mělo ke změně dojít již k 7. srpnu 2018.  Tato lhůta však byla posunuta, aby poplatníci ve spolupráci s dodavateli…
Konec prokazování původu majetku?

Konec prokazování původu majetku?

Skupina poslanců předložila sněmovně 4. 7. 2018 návrh zákona, který zrušuje ustanovení o prokazování původu majetku. Tato ustanovení byla do zákona o daních z příjmů promítnuta novelou pod č. 321/2016, a to s účinností od 1. 12. 2016. Více napříkla…
Zúžení povinných subjektů EET?

Zúžení povinných subjektů EET?

Skupina poslanců  předložila sněmovně 26. 6. 2018 návrh zákona, jež zužuje okruh subjektů, pro které má platit povinnost EET, tak, aby adresáty stanovovaných povinností byly pouze osoby s dostatečně vysokou hranicí obratu. Konkrétně je navrhováno,…
Akciové plány a mezinárodní výměna informací

Akciové plány a mezinárodní výměna informací

Obdrželi jste akcie (zdarma nebo se slevou) v rámci zaměstnaneckého akciového nebo opčního plánu?  S tímto benefitem se setkávají zejména zaměstnanci působící v českých pobočkách zahraničních společností, kteří se mohou účastnit na plánech…
ECOFIN a změny v DPH

ECOFIN a změny v DPH

Dne 13. července 2018 proběhlo zasedání Rady ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN). Na programu jednání byly, kromě jiného, dva návrhy související s daní z přidané hodnoty.   První z nich se týkal „všeobecného mechanismu…
Hlášení nástupu zaměstnance a e-neschopenky

Hlášení nástupu zaměstnance a e-neschopenky

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo návrh na zavedení elektronické neschopenky, a to její 1. etapy týkající se zejména následujících oblastí:   ošetřující lékař bude hlásit rozhodnutí o vzniku a rozhodnutí o skončení dočasné pracovní…
Možnost posečkání neuhrazené daně

Možnost posečkání neuhrazené daně

Podcenili jste peněžní rezervu na úhradu daně, případně jste zjistili evidovaný nedoplatek? V tomto případě se nevyplatí dělat mrtvého brouka a čekat až na aktivitu správce daně. Budou se na Vás vztahovat rozdílné druhy a výše sankcí. V případě, že…
2. července 2018, termín pro podání daňového přiznání v prodloužené lhůtě

2. července 2018, termín pro podání daňového přiznání v prodloužené lhůtě

Blíží se termín, kdy je nutné podat daňové přiznání za rok 2017 v prodloužené lhůtě. Jedná se jak o přiznání k dani z příjmů fyzických, tak i právnických osob. Standardním prodlouženým termínem pro podání je 1. červenec. V letošním roce však toto…