2. července 2018, termín pro podání daňového přiznání v prodloužené lhůtě

Publikováno:
3. červenec 2018
Autor:
Obor:

Blíží se termín, kdy je nutné podat daňové přiznání za rok 2017 v prodloužené lhůtě. Jedná se jak o přiznání k dani z příjmů fyzických, tak i právnických osob. Standardním prodlouženým termínem pro podání je 1. červenec. V letošním roce však toto datum vychází na neděli, a proto se termín posouvá na první pracovní den po – tedy 2. července 2018.

Prodloužená lhůta se týká poplatníků, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce, či je jejich účetní závěrka povinně auditována. V případě prodloužení lhůty z důvodu zastupování daňovým poradcem bylo nutné na finanční úřad doručit plnou moc nejpozději do 3. dubna 2018, kdy uplynula lhůta zákonná.

Poplatník také mohl finanční úřad zažádat o odklad podání daňového přiznání. Finanční úřad však vyhoví pouze tehdy, pokud poplatník uvede vážné a mimořádné důvody, proč nemůže daňové přiznání podat ve lhůtě zákonné. 

Autor: Nikola Tothová

Autor: