10% DPH u hromadné pravidelné přepravy osob

Publikováno:
8. leden 2019
Obor:

Parlament ČR schválil a prezident podepsal na konci roku 2018 poslaneckou novelu zákona č. 235/2004 Sb. Zmíněná novela mění zákon o dani z přidané hodnoty a to tak, že dochází ke snížení sazby DPH u pozemní (s výjimkou dopravy lyžařskými vleky) a vodní hromadné pravidelné dopravy cestujících a jejich zavazadel z původních 15 % na 10 %. Dochází k přeřazení pozemní a vodní hromadné pravidelné dopravy cestujících a jejich zavazadel z původní přílohy č. 2 do nově zavedené přílohy č. 2a.

Zmíněná novela nabyde účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášením. K vyhlášení novely by mělo dojít v průběhu ledna 2019. Do nabytí účinnosti novely bude tedy dále uplatňována původní sazba DPH ve výši 15 %.

Autor: Fučík & partneři