1. července 2018 vstoupí v platnost MLI

Publikováno:
2. květen 2018
Obor:

MLI (Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků) představuje převratný nástroj, jehož cílem je první hromadné upravování stávajících Mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění. Upravování má zamezit zneužívání výhod vyplývajících z těchto smluv, jsou-li využívány pro daňové úniky, upravuje podmínky vzniku stálé provozovny a zdanění příjmů k ní přiřaditelných a dále přinese zlepšení mechanismu pro řešení sporů v rámci výkladu smlouvy o zamezení dvojího zdanění (viz. naše článkyhttp://www.fucik.cz/publikace/v-danove-oblasti-nas-cekaji-velke-zmeny/   a http://www.fucik.cz/publikace/zmena-modelove-smlouvy-oecd-o-zamezeni-dvojiho-zdaneni-prijmu-a-majetku/ )

Podle podmínek této úmluvy, kterou dne 7.července 2017 podepsalo více než 70 členských států OECD, vstoupí úmluva v platnost k 1. dni kalendářního měsíce, který nastane po uplynutí lhůty tří měsíců, která běží od její ratifikace pátým státem v pořadí. Pátým státem, který provedl její ratifikaci bylo Slovinsko a to dne 22. března 2018. Mezi první čtyři státy, které tuto úmluvu ratifikovali patří: Rakousko (22. října 2017), ostrov Man (19.října 2017), Jersey (15. prosince 2017) a Polsko (23. ledna 2018).

Autor: Fučík & partneři