Publikace

Parlament odmítl snahu některých poslanců zneužívat nástroj legislativní nouze na protlačení nesouvisejících přílepků

Parlament odmítl snahu některých poslanců zneužívat nástroj legislativní nouze na protlačení nesouvisejících přílepků

Brno, 1. března 2021 – V minulých dnech jsme společnou tiskovou zprávou upozornili na předem neprojednané přílepky k návrhu zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, které s návrhem zákona nesouvisely, a přes to byly…
Program COVID NÁJEMNÉ III

Program COVID NÁJEMNÉ III

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo od 5. 2. 2021 v pořadí třetí výzvu v rámci programu COVID – Nájemné. Došlo k několika zásadním změnám, kterými byl rozšířen okruh oprávněných osob. Žádosti bude možné podávat do 8. 4. 2021. Podpora v rámci…
Pravidla pro výplatu zisku v roce 2021

Pravidla pro výplatu zisku v roce 2021

V důsledku novely zákona o obchodních korporacích došlo s účinností od 1. ledna 2021 mimo jiné k částečným změnám pravidel pro rozdělení a výplatu podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích. V tomto článku vám tak přinášíme jejich stručný přehled.…
Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních nákladů - nová očekávaná informace Generálního finančního ředitelství

Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních nákladů - nová očekávaná informace Generálního finančního ředitelství

V roce 2019 byla do české daňové legislativy implementována Směrnice rady EU 2016/1164 ze dne 12. července 2016 proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD). Do českého daňového systému tak byla zavedena nová pravidla pro omezení uznatelnosti…
Pokyn GFŘ ke stálým provozovnám

Pokyn GFŘ ke stálým provozovnám

Generální finanční ředitelství před více než rokem zveřejnilo metodický pokyn týkající se zdanění stálých provozoven. Jeho přesný název je: „Metodický pokyn k postupu při zdaňování příjmů daňových nerezidentů z činností vykonávaných prostřednictvím…
Paušální platba za leden a únor 2021

Paušální platba za leden a únor 2021

Pokud jste vstoupili do systému paušální daně, připomínáme, že 22. února 2021 byla splatná paušální platba za leden a únor 2021. Měsíční zálohy se v tomto případě platí vždy do 20. dne kalendářního měsíce. Vzhledem ke skutečnosti, že 20. únor…
Další kompenzační bonus pro podnikatele

Další kompenzační bonus pro podnikatele

Aktuálně je v legislativním procesu návrh nového zákona o kompenzačním bonusu ve výši 1 000 Kč denně pro OSVČ a společníky s.r.o., o který bude možné žádat zpětně od 1. února 2021. V tuto chvíli je potřeba počkat na schválení zákona. Nárok na nový…
Elektronická komunikace s ČSSZ

Elektronická komunikace s ČSSZ

ČSSZ stále rozšiřuje možnosti přihlášení do ePortálu ČSSZ skrze NIA prostřednictvím portálu eidentita.cz. Kromě Mobilního klíče eGovernmentu, eObčanky, NIA ID (dříve jméno, heslo, SMS), zahraniční eID autority (IIG), certifikátu první certifikační…
« Předchozí stránka
12343875111148