Publikace

DPH režim u vypořádání technického zhodnocení při ukončení nájmu

DPH režim u vypořádání technického zhodnocení při ukončení nájmu

Představuje platba pronajímatele nájemci za přenechané technické zhodnocení při ukončení nájmu, které nájemce zajistil a odepisoval, úplatu za obecnou službu podléhající DPH, nebo za konkrétní stavební práce spadající do režimu přenesení daňové…
Podmínky pro provedení opakované daňové kontroly, pokud již předchozí místní šetření mělo charakter daňové kontroly

Podmínky pro provedení opakované daňové kontroly, pokud již předchozí místní šetření mělo charakter daňové kontroly

Rádi bychom vás informovali o zajímavém rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS) č. j. 2 Afs 170/2023 – 30 ze dne 24. října 2023. NSS v něm řešil otázku, zda byly splněny podmínky pro provedení daňové kontroly, které předcházela rozsáhlá…
Z judikatury: daňová uznatelnost zprostředkovatelských odměn

Z judikatury: daňová uznatelnost zprostředkovatelských odměn

Nejvyšší správní soud (dále „NSS“) vydal koncem října rozsudek pod č. j. 7 Afs 54/2022 - 36, který řešil spor mezi žalobcem POLCARBO s.r.o. a žalovaným Odvolacím finančním ředitelstvím ve věci doměření daně z příjmů právnických osob za zdaňovací…
Změny ve zdanění příjmů plynoucích ze zaměstnaneckých akciových plánů

Změny ve zdanění příjmů plynoucích ze zaměstnaneckých akciových plánů

Součástí sněmovního tisku č. 474, projednávaného Poslaneckou sněmovnou ČR je kromě úpravy podpory zajištění na stáří též pozměňovací návrh, který se týká posunutí momentu zdanění v případě poskytnutí nepeněžního benefitu plynoucího z účasti na…
Náhrada za nevyčerpanou dovolenou podle judikatury Soudního dvora Evropské unie

Náhrada za nevyčerpanou dovolenou podle judikatury Soudního dvora Evropské unie

Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU“) vydal v nedávné době rozhodnutí s významnou českou stopou. SDEU se v popisovaném rozhodnutí zabýval předběžnou otázkou, zdali má propuštěný zaměstnanec nárok na finanční náhradu za dny nevyčerpané dovolené…
Elektronizace v agendě formulářů A1

Elektronizace v agendě formulářů A1

S účinností od 2. 11. 2023 přistoupila Česká správa sociálního zabezpečení k další fázi elektronizace v oblasti agendy určování příslušnosti k právním předpisům (tzv. formulářů A1). V rámci toho dochází k rozšíření služeb ePortálu ČSSZ, aktualizaci…
Konec zastropovaných cen energií

Konec zastropovaných cen energií

Stropy cen energií, které po celý loňský rok kryly odběratele před prudce se zvyšujícími náklady na neregulovanou složku ceny elektřiny a plynu, skončí ke 31. 12. 2023. Odběratelé, kteří mají zafixované ceny nad vládním stropem, budou tedy od nového…
Datové schránky zrušených finančních úřadů znepřístupněny

Datové schránky zrušených finančních úřadů znepřístupněny

Finanční správa k 15. listopadu 2023 znepřístupnila datové schránky 77 územních pracovišť, která byla v polovině letošního roku z důvodu úspor zrušena. Tím skončilo přechodné období, kdy nástupnické finanční úřady dočasně zajišťovaly provoz datových…
« Předchozí stránka
123457114170226