Publikace

Konec nízké přidané hodnoty u investičních pobídek

Konec nízké přidané hodnoty u investičních pobídek

Začátkem září 2022 připravila vláda ČR návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů. Zvýšení přidané hodnoty Cílem navrhovaného…
Kompenzace cen energií a trend udržitelnosti

Kompenzace cen energií a trend udržitelnosti

Z pohledu energetického trhu čelí v dnešní době spousta společností několika výzvám, ale i ohrožením. Napříč odvětvími probíhá zásadní přeměna s cílem zvýšit míru udržitelnosti podnikání, a to jak z pohledu enviromentálního, tak sociálního a…
Národní účetní rada pořádá 13. ročník odborného semináře

Národní účetní rada pořádá 13. ročník odborného semináře

Národní účetní rada (dále jen „NÚR“), jako každý rok, pořádá i v roce 2022 odborný seminář. Tento rok se koná v pátek 2.12.2022 na Vysoké škole ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“). Hlavním tématem letošního setkání bude nově připravovaný zákon o…
Antibyrokratický balíček v oblasti mezd

Antibyrokratický balíček v oblasti mezd

Vláda dne 31. 8. 2022 schválila soubor dvaceti opatření, která mají za úkol ušetřit byrokratickou zátěž podnikatelům, živnostníkům a občanům. Mělo by se jednat o první ze série opatření, na která budou navazovat další antibyrokratické balíčky. Je…
Prodlení s úhradou daně se v důsledku zvyšující se repo sazby ČNB prodraží

Prodlení s úhradou daně se v důsledku zvyšující se repo sazby ČNB prodraží

Vývoj legislativy a aktuální stav S účinností od 1. 1. 2021 jsme uvítali novelu zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, jíž došlo ke snížení úroků z prodlení s úhradou nedoplatku na dani.  Do konce roku 2020 platilo, že: „Daňovému subjektu vzniká…
Valorizace nepostižitelných částek a nezabavitelného minima, letos již potřetí

Valorizace nepostižitelných částek a nezabavitelného minima, letos již potřetí

Díky rostoucí inflaci a následnému zdražování došlo k valorizaci nepostižitelných částek, nezabavitelného minima a dalších parametrů exekučních srážek ze mzdy jak pro I. a II. čtvrtletí, tak pro čtvrtletí III. Limity exekučních srážek ze mzdy se…
Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Dílčí úpravy zákona podle požadavků Komise Začátkem června schválila vláda Petra Fialy v reakci na požadavky Evropské komise návrh („Komise“) novely zákona o evidenci skutečných majitelů č. 37/2021 Sb. („zákon o evidenci skutečných majitelů“ nebo…
Lhůta pro vrácení DPH z jiných členských států EU se blíží

Lhůta pro vrácení DPH z jiných členských států EU se blíží

Pokud jste v roce 2021 zaplatili v ceně nakoupeného zboží či služby místní DPH v některé ze zemí EU a pokud taková plnění použijete pro své podnikání, pak můžete požádat o vrácení DPH. Na možnost vrácení daně podnikatelé často zapomínají, proto…
« Předchozí stránka
12344998146194