Publikace

Nová pravidla pro ošetřovné a otcovskou dovolenou

Nová pravidla pro ošetřovné a otcovskou dovolenou

Dlouhodobé ošetřovnéTato dávka nemocenského pojištění byla zavedena již zákonem č. 310/2017 Sb. s účinností 1. června 2018. Účelem dlouhodobého ošetřovného je řešit po přechodnou dobu ošetřování osoby, která vyžaduje celodenní péči. Osobám, které…
Legalizace elektronických podpisů notářem

Legalizace elektronických podpisů notářem

V současnosti je v senátu projednávána novela notářského řádu, která má za cíl umožnit legalizaci i elektronických podpisů. Konkrétní podmínky a technické postupy pak upravuje připravovaná novela nařízení vlády č. 351/2013 Sb., jejíž znění však…
Udělování pokynů statutárním orgánům v akcionářských dohodách

Udělování pokynů statutárním orgánům v akcionářských dohodách

Dle platné právní úpravy spadá obchodní vedení a strategické řízení společnosti do působnosti statutárního orgánu, neurčí-li zakladatelské právní jednání jinak. Zatímco ohledně otázek týkajících se obchodního vedení nesmí být členům statutárního…
Snazší orientace v kompenzacích. Nový portál bezplatně pomůže podnikatelům

Snazší orientace v kompenzacích. Nový portál bezplatně pomůže podnikatelům

Na začátku června jsme ve spolupráci s Prahou 11 spustili portál www.czcovid.cz pro bezplatnou pomoc podnikatelům. Ti zde získají informace o aktuálních programech, které vznikly v souvislosti s pandemií koronaviru, podmínky k podání žádostí i návod…
Postup při zničení nebo poškození účetních záznamů

Postup při zničení nebo poškození účetních záznamů

Finanční správa ČR vydala informaci k postupu účetních jednotek i fyzických osob v případě zničení nebo poškození účetních záznamů v důsledku živelní pohromy vymezené v § 24 odstavec 10 zákona o daních z příjmů. Poplatníci oznámí tuto skutečnost bez…
Nová pravidla pro odpočet úroků z úvěru na financování bytových potřeb

Nová pravidla pro odpočet úroků z úvěru na financování bytových potřeb

Nabytím účinnosti zákona č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, se zrušila daň z nabytí nemovitých věcí a došlo i ke změnám v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen…
Prodloužené záruky a DPH – osvobozená pojišťovací činnost

Prodloužené záruky a DPH – osvobozená pojišťovací činnost

Soudní dvůr EU v nedávném rozhodnutí C-695/19 Rádio Popular poskytl odpovědi na předběžné otázky týkající se DPH posouzení a dopadů u tzv. prodloužených záruk. V dané situaci prodávala portugalská společnost Rádio Popular domácí spotřebiče a další…
Pravidla a důsledky plošného promíjení úroků z prodlení v souvislosti s pandemií COVID-19

Pravidla a důsledky plošného promíjení úroků z prodlení v souvislosti s pandemií COVID-19

V souvislosti s mimořádnou situací spojenou s pandemií COVID-19 vydala ministryně financí v loňském a letošním roce několik rozhodnutí, která daňovým poplatníkům přinesla plošné úlevy v plnění daňových povinností, jakož i zmírnění sankcí v případě…
« Předchozí stránka
12344181121161