Publikace

Máte povinnost konsolidovat?

Máte povinnost konsolidovat?

Na úvod si stručně vysvětlíme, co je to konsolidovaná účetní závěrka. Obecně se konsolidovanou účetní závěrkou rozumí sestavení účetní závěrky za skupinu podniků, které jsou majetkově propojené. Z pohledu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále…
Co znamená prováděcí balíček OECD pro podniky

Co znamená prováděcí balíček OECD pro podniky

20. prosince 2022 vydala OECD dlouho očekávaný prováděcí balíček pro 2. pilíř. Jak se mohou nadnárodní podniky připravit na novou minimální globální sazbu daně? V našem článku shrnujeme hlavní body a opatření, které by podniky měly přijmout, aby se…
Dodatek č. 9 k Pokynu GFŘ-D-29 o prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Dodatek č. 9 k Pokynu GFŘ-D-29 o prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Ve Finančním zpravodaji č. 18/2022 vyšel dodatek č. 9 k pokynu GFŘ-D-29 č.j. 111096/16/7100-20116-050484 vydanému Generálním finančním ředitelstvím k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení (dále jen „Pokyn“). O poslední změně Pokynu…
Nezapomeňte do konce ledna nahlásit finančnímu úřadu osvobozené platby do zahraničí za rok 2022

Nezapomeňte do konce ledna nahlásit finančnímu úřadu osvobozené platby do zahraničí za rok 2022

Do 31. ledna 2023 je nutné oznámit správci daně všechny příjmy roku 2022 hrazené daňovým nerezidentům, které běžně podléhají české srážkové dani, ale jsou z nějakého důvodu od daně osvobozeny nebo o nich mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhají…
Diskriminace ve vnitřních předpisech zaměstnavatelů

Diskriminace ve vnitřních předpisech zaměstnavatelů

Diskriminace na trhu práce je stále více a více akcentovaným problémem nejen na českém pracovním trhu. Může se týkat zaměstnanců v různých životních obdobích, kdy zaměstnanec může patřit do různých stigmatizovaných skupin. Toto zařazení se mění v…
Dopady stanoviska generálního advokáta Soudního dvora EU na český zákoník práce

Dopady stanoviska generálního advokáta Soudního dvora EU na český zákoník práce

V září minulého roku vydal generální advokát Soudního dvora EU (dále jen „SDEU“) stanovisko k článku 88 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).  Dle výše odkazovaného článku mohou členské státy prostřednictvím národní…
Práce na dálku a její dopady na sociální zabezpečení zaměstnanců

Práce na dálku a její dopady na sociální zabezpečení zaměstnanců

Omezení volného pohybu osob zapříčiněné pandemií covid-19 zasáhlo prakticky všechny státy světa a mělo dopady i na postupy jinak používané pro aplikaci koordinačních nařízení EU. Z tohoto důvodu se všechny členské státy dohodly na tom, jak dočasně…
Proč je 3,7% míra nezaměstnanosti pozitivní zprávou? Odpoví Tomáš Brabenec

Proč je 3,7% míra nezaměstnanosti pozitivní zprávou? Odpoví Tomáš Brabenec

Podíl nezaměstnaných osob dle dat Úřadu práce ČR mírně vzrostl. Oproti listopadovému číslu 3,5 % jich v prosinci bylo o 0,2 % více.  Podle Tomáše Brabence, partnera Grant Thornton, ale taková míra nezaměstnanosti není důvodem k obavám a přehnanému…
« Předchozí stránka
123452103153204