Publikace

Termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí a přiznání k dani silniční

Termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí a přiznání k dani silniční

V návaznosti na pandemii Covid-19 vydalo Ministerstvo financí ČR v minulém roce rozhodnutí, kterým prominulo příslušenství daně. Poplatníkům tedy bylo umožněno podat některá přiznání v prodlouženém termínu. Prominutí se týkalo i daně z nemovitých…
Webové aplikace finanční správy

Webové aplikace finanční správy

Finanční správa začala přecházet z interaktivních PDF formulářů na jednoduché webové aplikace. Příklady jsme již mohli vidět u oznámení o vstupu do paušálního režimu či žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu. Nyní již existují i aplikace na…
Povinné preventivní testování zaměstnanců

Povinné preventivní testování zaměstnanců

Dne 5. ledna 2022 vláda schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se pravidelného preventivního testování zaměstnanců. Na jeho základě jsou zaměstnavatelé od 17. ledna 2022 povinni zajistit pravidelné testování svých…
GT Talks: Business Boost s Jakubem Stuchlíkem

GT Talks: Business Boost s Jakubem Stuchlíkem

Jakub Stuchlík a jeho tým pomáhá firmám rozvíjet jejich prodejní aktivity, zvýšit obrat a marži, snížit marketingové i prodejní náklady. V dnešním podcastu vám představí, jak konkrétně pracují na projektech Business Boost. Cenotvorba, online…
Nový Pokyn GFŘ D-54 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2021

Nový Pokyn GFŘ D-54 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2021

Dne 6. ledna 2022 vydalo Ministerstvo financí finanční zpravodaj, který obsahuje nový Pokyn D-54 Generálního finančního ředitelství s jednotnými kurzy pro přepočet cizích měn za zdaňovací období 2021 (viz § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z…
Změny ve zdravotním pojištění

Změny ve zdravotním pojištění

Od 1.ledna 2022 dochází ke dvěma změnám v oblasti zdravotního pojištění u plátců pojistného. 1.    Změny v ročních přehledech OSVČ Osoby samostatně výdělečně činné nebudou nově vyplňovat údaje o příjmech a výdajích, ale uvedou pouze výši daňového…
Zvýšení minimální a průměrné mzdy v roce 2022 a její dopady

Zvýšení minimální a průměrné mzdy v roce 2022 a její dopady

Zvýšení minimální mzdy 5. 11. 2021 vláda schválila zvýšení minimální mzdy z dosavadních 15 200 Kč na částku 16 200 Kč. Spolu s tím se zvýší také nejnižší zaručené mzdy v osmi skupinách prací odstupňovaných zejména podle jejich složitosti a…
Nevyčerpaná dovolená a její převod do dalších let

Nevyčerpaná dovolená a její převod do dalších let

Již 1. ledna 2021 nabyla účinnosti novela zákoníku práce týkající se mj. nevyčerpané dovolené a jejího převodu. V praxi se s touto novou úpravou však setkáváme poprvé až nyní, kdy je toto téma aktuální a zaměstnavatelé řeší převod případné…
« Předchozí stránka
12344589132176