Publikace

Dopady Brexitu do oblasti daně z příjmů fyzických osob, sociálního pojištění a pracovního práva

Dopady Brexitu do oblasti daně z příjmů fyzických osob, sociálního pojištění a pracovního práva

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „UK“) vystoupilo dne 31. ledna 2020 z Evropské unie (dále jen „EU“), a to na základě Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského…
Testy pro výplatu podílů na zisku – jste si jisti, že můžete vyplácet?

Testy pro výplatu podílů na zisku – jste si jisti, že můžete vyplácet?

Podnikatelské subjekty, s výjimkou neziskových organizací, provozují svou podnikatelskou činnost zejména za účelem dosažení zisku. Tento zisk představuje v účetnictví výsledek hospodaření běžného období a výsledek hospodaření minulých let, které…
Úspory z II. pilíře důchodového spoření si nevybralo 1 296 lidí

Úspory z II. pilíře důchodového spoření si nevybralo 1 296 lidí

V roce 2016 skončil II. pilíř důchodového spoření a v roce 2017 byly nevypořádané prostředky účastníků převedeny penzijními společnostmi na finanční úřady. Finanční správa upozorňuje, že si bývalí účastníci důchodového spoření mohou o vyplacení…
Krátkodobý pronájem přes Airbnb = podnikatelská činnost

Krátkodobý pronájem přes Airbnb = podnikatelská činnost

Nedávno vydaným rozsudkem č.j. 6 Af 20/2020–28 Městského soudu v Praze byl potvrzen způsob zdanění příjmů z poskytování krátkodobých nájmů prostřednictvím internetové platformy Airbnb. Městský soud v Praze (dále jen „Soud“) v rozsudku dospěl k…
Nejnovější rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci určení skutečného vlastníka příjmů

Nejnovější rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci určení skutečného vlastníka příjmů

Na tomto místě bychom Vás rádi stručně seznámili se závěry nedávného rozsudku Nejvyššího správního soudu 3 Afs 40/2018-68 ze dne 27. srpna 2021, kterým tento soud navázal na svá dřívější rozhodnutí ve věci určení skutečného vlastníka příjmů…
Vydávání apostil – nově u Notářské komory

Vydávání apostil – nově u Notářské komory

Od 1.10.2021 přechází agenda ověřování veřejných listin vydaných či ověřených notáři na Notářskou komoru ČR. Tzv. apostilní doložku tak bude možné získat nejen v sídle Komory, ale také na všech jejích regionálních pracovištích, a to v Praze, Ústí…
Investiční pobídky jako skutečná podpora, nikoli možnost slevy na dani v budoucnu?

Investiční pobídky jako skutečná podpora, nikoli možnost slevy na dani v budoucnu?

V srpnu 2021 předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Vládě ČR Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění nařízení vlády č. 514/2020 Sb.…
Evropská komise posvětila pokračování volného předávání osobních údajů do Spojeného království

Evropská komise posvětila pokračování volného předávání osobních údajů do Spojeného království

Dne 28.6.2021 přijala Evropská komise dvě rozhodnutí – jedno v rámci obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a druhé v rámci tzv. trestněprávní směrnice – na základě kterých mohou být osobní údaje nadále volně předávány z Evropské unie do…
« Předchozí stránka
12344283124165