Novinky

Nedodržování režimu dočasně práce neschopných pojištěnců

Nedodržování režimu dočasně práce neschopných pojištěnců

V roce 2016 okresní správa sociálního zabezpečení provedla celkem 153 500 kontrol lidí v dočasné pracovní neschopnosti. Z toho vyplývá, že byl zkontrolován přibližně každý desátý člověk. Ze všech kontrolovaných byl udělen postih za nedodržení…
Finanční správa doplnila metodický pokyn k EET o posouzení možnosti zahájení evidence tržeb z "minoritní" činnosti poplatníka až v pozdější fázi

Finanční správa doplnila metodický pokyn k EET o posouzení možnosti zahájení evidence tržeb z "minoritní" činnosti poplatníka až v pozdější fázi

Na konci minulého měsíce finanční správa doplnila metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb o posouzení možnosti zahájení evidence tržeb z „minoritní“ činnosti poplatníka až v pozdější fázi, než kam spadá povinnost tuto činnost evidovat…
První novela nového občanského zákoníku

První novela nového občanského zákoníku

Před koncem nového roku vyšla novela nového občanského zákoníku. Pojďme se podívat na ty nejzajímavější změny, které budou účinné již od 28.2.2017 a souvisí s pracovně-právními vztahy nezletilých. Ze zákona zcela zmizí ustanovení § 35 odst. 2 NOZ,…
Informace pro podání daňového přiznání

Informace pro podání daňového přiznání

Finanční správa vydala na svých webových stránkách informace v souvislosti s blížícím se termínem pro podání daňového přiznání k dani z příjmů a jejího zaplacení. V této informaci jsou jednak uvedeny formy způsobu podávání daňových přiznání,…
Snížení sazby DPH u novin a časopisů

Snížení sazby DPH u novin a časopisů

V polovině února byla ve Sbírce zákonů publikována novela č. 33/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 235/2004 Sb., o daních z přidané hodnoty. Novela snižuje sazbu DPH u novin a časopisů, a to přeřazením z dosavadní sazby 15% do sazby 10%. Přesahuje-li…
Nový seriál „Položky výkazu zisku a ztráty“

Nový seriál „Položky výkazu zisku a ztráty“

V minulých číslech našeho newsletteru jsme vás postupně provedli jednotlivými položkami rozvahy. Nyní zahajujeme nový seriál, který se zaměří na výnosy a náklady a to nejen z účetního, ale také z daňového pohledu. Správné zobrazení nákladů a výnosů…
Konsolidovaná účetní závěrka

Konsolidovaná účetní závěrka

Novela zákona o účetnictví, která vstoupila v platnost pro účetní období začínající po 1. 1. 2016, přinesla i snížení limitů pro povinné sestavení konsolidované účetní závěrky. Zákon obsahuje řadu terminologických úskalí – skupina, konsolidační…
Fučík & partneři se připojují k Praxity - největší světové alianci nezávislých účetních a konzultačních firem

Fučík & partneři se připojují k Praxity - největší světové alianci nezávislých účetních a konzultačních firem

V obchodním světě, kde se hranice stále více stírají, mnoho našich klientů hledá obchodní příležitosti mimo území svého státu, a tím i potřebují mezinárodní účetní, daňové zajištění a obchodní poradenství. Proto s hrdostí oznamujeme, že se naše…