Novinky

Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní nabyla účinnost

Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní nabyla účinnost

Dne 19.9.2017 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, zabývající se mezinárodní výměnou informací (tzv. „Country by Country reporting“). Novela má výrazně posílit mechanismy v rámci výměny informací a má…
Účtenková loterie

Účtenková loterie

Od 1. října se rozeběhne účtenková loterie tzv. „Účtenkovka“. Jedná se o akci Ministerstva financí, kde může zákazník vyhrát jednu z 21 025 cen v hodnotě od 100 do 1 000 000 korun. K šanci na výhru je zapotřebí zaregistrovat účtenku vydanou…
Ochrana soukromí a osobních práv

Ochrana soukromí a osobních práv

Od 29.7. došlo k účinnosti novely zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Byly doplněny nové přestupky zaměstnavatelů v rámci ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců. Jedná se o narušení soukromí zaměstnanců na pracovištích bez závažného…
Připravovaná novela vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Připravovaná novela vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

V druhém připomínkovém řízení je v současné době návrh novely vyhlášky 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účinnost novely je navržena od 1.1.2018. Níže jsme pro Vás vybrali některá ustanovení,…
Daň z nabytí nemovitých věcí - cena sjednaná bez DPH

Daň z nabytí nemovitých věcí - cena sjednaná bez DPH

Finanční správa reaguje na rozsudek Nejvyšší správního soudu, který rozhodl, že v případě, kdy je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí převodce, nelze do základu daně zahrnout DPH. Při stanovení ceny sjednané tedy bude nově finanční správa…
Osvobození od daně z příjmů u nákupu knih na poukázky

Osvobození od daně z příjmů u nákupu knih na poukázky

Na základě přibývajících dotazů od veřejnosti vydalo Generální finanční ředitelství ve spolupráci s Ministerstvem financí sdělení týkající se správné aplikace zákona o daních z příjmů. Zákonem č. 170/2017 Sb. dochází s účinností od 1. 1. 2018 k…
Blížící se termín pro vrácení DPH z jiného členského státu

Blížící se termín pro vrácení DPH z jiného členského státu

Pokud český plátce zaplatí DPH v jiném členském státě má za splnění přesně stanovených podmínek možnost požádat o její vrácení a to formou žádosti. Žádost se podává elektronicky prostřednictvím daňového portálu opatřené uznávaným elektronickým…
Vernisáž Báry Bartošové!

Vernisáž Báry Bartošové!

Přijďte na vernisáž Báry Bartošové!  Vernisáž se koná za podpory spoečnosti Fučík & partneři Všichni jste srdečně zváni!  Bára Barbora Bartošová Původní profesí ekonomka pracovala v bance, ale osud tomu chtěl a vítr života ji zavál do malebného…