Novinky

Druhá vlna EET – rozšíření úředních hodin Finanční správy

Druhá vlna EET – rozšíření úředních hodin Finanční správy

Již od 1. března 2017 startuje druhá vlna Elektronické evidence tržeb, do které spadají subjekty z maloobchodu a velkoobchodu, tedy např. „kamenné“ prodejny, pojízdné prodejny, e-shopy a podomní prodejci. Finanční správa nyní zveřejnila informaci…
Křížové kontroly v účetnictví

Křížové kontroly v účetnictví

S nástupem nového roku většina společností otevírá nové účetní období. Kromě zpestření, které nám přináší nový formát státních výkazů, případně nový výkaz cash-flow a výkaz o změnách ve vlastním kapitálu, nadchází čas inventarizací, párování,…
Novela zákona o stavebním spoření

Novela zákona o stavebním spoření

Dne 1.2.2017 nabyla účinnosti novela zákona o stavebním spoření, která upravuje pojetí osoby blízké. Do této doby totiž mohly stavební spořitelny poskytnout úvěr ze stavebního spoření pouze na financování bytových potřeb výhradně samotnému klientovi…
Sdělení od finanční správy pro plátce daně ze závislé činnosti

Sdělení od finanční správy pro plátce daně ze závislé činnosti

Finanční správa sděluje, že navrhovaná novela zákona o daních z příjmů (sněmovní tisk 873), nabude účinnosti s největší pravděpodobní až v průběhu roku 2017 a to z důvodu dosavadního průběhu legislativního procesu. Plátce daně ze závislé činnosti…
Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek je u většiny společností jednou z nejvýznamnějších složek aktiv, která prostřednictvím odpisů významně ovlivňuje i hospodářský výsledek. Správné nastavení procesů souvisejících s majetkem je tedy pro každou společnost klíčové.…
EET

EET

V průběhu ledna 2017 proběhlo v Poslanecké sněmovně schvalování daňového balíčku, který kromě změn daňových zákonů, obsahoval i velké množství pozměňovacích návrhů, jež se týkaly také elektronické evidence tržeb. Již při předložení pozměňovacího…
Tutorial Jaro 2017

Tutorial Jaro 2017

Letošními jarními tématy našich seminářů odstartujeme již 5. semestr vzdělávání. Snažíme se pro Vás vybírat nejen oblíbená témata, ale i taková, která vychází od našich klientů, případně z aktuálních změn a novinek. Od 16. února se můžete…
Snížení stropu u výdajových paušálů podnikatelů

Snížení stropu u výdajových paušálů podnikatelů

Již několikrát jsme Vás informovali o projednávaném daňovém balíčku, který by měl ovlivnit velkou část daňových zákonů mezi které patří mimo jiné také Zákon o daních z příjmů nebo Zákon o dani z přidané hodnoty. Tato novela byla schválena 13. ledna…