Novinky

Intervence ČNB

Intervence ČNB

Česká národní banka (ČNB) bude i nadále pokračovat v intervenci proti silné koruně, a to nejméně do konce prvního čtvrtletí. Guvernér ČNB Jiří Rusnok uvedl: „Nic se nemění na tom, co jsme sdělili na posledním měnovém zasedání, že ten závazek trvá i…
Druhá vlna EET – rozšíření úředních hodin Finanční správy

Druhá vlna EET – rozšíření úředních hodin Finanční správy

Již od 1. března 2017 startuje druhá vlna Elektronické evidence tržeb, do které spadají subjekty z maloobchodu a velkoobchodu, tedy např. „kamenné“ prodejny, pojízdné prodejny, e-shopy a podomní prodejci. Finanční správa nyní zveřejnila informaci…
Křížové kontroly v účetnictví

Křížové kontroly v účetnictví

S nástupem nového roku většina společností otevírá nové účetní období. Kromě zpestření, které nám přináší nový formát státních výkazů, případně nový výkaz cash-flow a výkaz o změnách ve vlastním kapitálu, nadchází čas inventarizací, párování,…
Novela zákona o stavebním spoření

Novela zákona o stavebním spoření

Dne 1.2.2017 nabyla účinnosti novela zákona o stavebním spoření, která upravuje pojetí osoby blízké. Do této doby totiž mohly stavební spořitelny poskytnout úvěr ze stavebního spoření pouze na financování bytových potřeb výhradně samotnému klientovi…
Sdělení od finanční správy pro plátce daně ze závislé činnosti

Sdělení od finanční správy pro plátce daně ze závislé činnosti

Finanční správa sděluje, že navrhovaná novela zákona o daních z příjmů (sněmovní tisk 873), nabude účinnosti s největší pravděpodobní až v průběhu roku 2017 a to z důvodu dosavadního průběhu legislativního procesu. Plátce daně ze závislé činnosti…
Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek je u většiny společností jednou z nejvýznamnějších složek aktiv, která prostřednictvím odpisů významně ovlivňuje i hospodářský výsledek. Správné nastavení procesů souvisejících s majetkem je tedy pro každou společnost klíčové.…
EET

EET

V průběhu ledna 2017 proběhlo v Poslanecké sněmovně schvalování daňového balíčku, který kromě změn daňových zákonů, obsahoval i velké množství pozměňovacích návrhů, jež se týkaly také elektronické evidence tržeb. Již při předložení pozměňovacího…
Návrh na všeobecný reverse charge

Návrh na všeobecný reverse charge

Ministři financí členských států EU se budou v pátek 27.1.2017 na Radě pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) zabývat návrhem Evropské komise, který se týká zavedení všeobecného reverse charge. Evropská komise navrhuje dočasně umožnit členským…