Novinky

Možnost požádat o posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky

Možnost požádat o posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky

Při tíživé ekonomické či sociální situaci může daňový subjekt požádat správce daně o posečkání úhrady daně popř. o její rozložení na splátky. Správce daně může povolit posečkání úhrady daně např. z důvodu, že by neprodlená úhrada znamenala pro…
Centrální evidence účtů

Centrální evidence účtů

V srpnu chválil Senát návrh zákona o Centrální evidenci účtů, jehož schválení bylo doporučováno Evropskou komisí v návaznosti na opatření pro boj proti terorismu. Jak jsme Váš již informovali, jedná se o registr všech bankovních účtů (tuzemských i…
Podniky nechávají zařizování elektronické evidence tržeb na poslední chvíli

Podniky nechávají zařizování elektronické evidence tržeb na poslední chvíli

Přestože do spuštění EET zbývají necelé dva měsíce, jednotlivé podniky zařizování evidence tržeb odkládají. V první fázi se má EET týkat celkem šedesáti tisíc podniků z oboru ubytovacích a stravovacích služeb. Avšak údaje pro přihlášení do…
Portál VZP

Portál VZP

Všeobecná zdravotní pojiš’tovna („VZP“) spustila dne 1.9.2016 nový portál pro své pojištěnce s názvem Moje VZP. Portál poskytuje informace o stavu pojištění a úhradách zdravotní péče. Pomocí této aplikace si pojištěnec VZP může ověřit, zda nemá…
Reverse charge u služeb elektronických komunikací

Reverse charge u služeb elektronických komunikací

Vláda České republiky koncem srpna schválila návrh nařízení, kterým dochází k zavedení režimu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) v oblasti daně z přidané hodnoty na poskytnutí vybraných služeb elektronických komunikací (telekomunikačních…
ČSSZ opět rozesílá přehledy tzv. „důchodového konta“

ČSSZ opět rozesílá přehledy tzv. „důchodového konta“

ČSSZ od poloviny září zasílá lidem, kteří se blíží důchodového věku, přehled tzv. „důchodového konta“. Jedná se o muže narozené v roce 1955 a ženy ročníku narození 1958. V tomto přehledu najdou informace o odpracovaných letech, vyměřovacích…
Bude Česká republika testovat širší uplatnění systému reverse-charge?

Bude Česká republika testovat širší uplatnění systému reverse-charge?

V minulém roce ministr financí Andrej Babiš nabídl Evropské komisi možnost využít Českou republiku při testování širšího uplatnění systému reverse-charge (přenesení daňové povinnosti). Nyní Martin Janeček, šéf finanční správy usiluje o zavedení…
Novela zákona o auditorech vstoupí brzy v platnost

Novela zákona o auditorech vstoupí brzy v platnost

Dne 6. září 2016 byla také podepsána prezidentem ČR novela zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Novela je reakcí na novou směrnici 2014/56/EU, týkající se povinných auditů ročních a konsolidovaných účetních závěrek, která vstoupila v platnost v…