Novinky

Maximální vyměřovací základ pro rok 2017

Maximální vyměřovací základ pro rok 2017

Všeobecný vyměřovací základ je vyhláškou MPSV č. 325/2016 Sb. s účinností od 1. ledna 2017 stanoven na částku 27 156 Kč a přepočítací koeficient pro účely důchodové zabezpečení je stanoven ve výši 1,0396. Průměrná mzda bude tedy pro rok 2017 činit …
Daň z hazardních her

Daň z hazardních her

Od 1.1.2017 vstoupí v platnost zákon č. 187/2016 Sb. o dani z hazardních her jako součást komplexní úpravy trhu s hazardními hrami. Předmětem daně z hazardních her je provozování hazardních her, ke kterému dochází na území České republiky. V případě…
Zvýšení minimální mzdy

Zvýšení minimální mzdy

Vláda dne 5. října 2016 schválila zvýšení minimální mzdy na 11 tisíc Kč. Zvýšení minimální mzdy nastane dnem 1. ledna 2017. Minimální mzda se tedy zvýší o 1100 Kč a minimální hodinová sazba bude činit 66 Kč. Zvýšení minimální mzdy má vliv například…
„Sick days“

„Sick days“

Jako náhradu za zamítnutý návrh na proplácení prvních tří dnů nemocenské chce Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR prosadit návrh na zavedení povinných až 5-ti dní zdravotního volna, tzv. „sick days“. Za tyto zdravotní dny by se zaměstnanci…
Jednodušší formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Jednodušší formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Finanční správa nově umožňuje poplatníkům s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) podat přiznání k dani z příjmů na novém tiskopise, který má pouze dvě stránky (standardní formulář obsahuje čtyři stránky). Tiskopis mohou využít zejména zaměstnanci…
Přelomový judikát k souběhu

Přelomový judikát k souběhu

Ústavní soud vydal před několika dny nález sp.zn. I. ÚS 190/15, ve kterém zpochybňuje argumenty Nejvyššího soudu, na základě kterých byla dovozena neplatnost souběžné pracovní smlouvy člena statutárního orgánu společnosti. Ústavní soud nepovažuje…
Zaměstnanci na palubách lodí a člunů pod nizozemskou vlajkou

Zaměstnanci na palubách lodí a člunů pod nizozemskou vlajkou

Finanční správa dne 23. 9. 2016 zveřejnila informaci týkající se zdanění respektive nezdanění příjmů fyzických osob, které jsou zaměstnáni na palubách lodí a člunů plující pod nizozemskou vlajkou. Dle finanční správy došlo u takto získaných příjmů k…
Přebytek státního rozpočtu je nejvyšší v historii

Přebytek státního rozpočtu je nejvyšší v historii

Ke konci září činil přebytek státního rozpočtu 82,3 miliardy korun, což je nejlepší zářijový výsledek v historii České republiky. Ve stejném období loňského roku vykazoval rozpočet schodek ve výši 2,8 miliardy. Celkové rozpočtové příjmy stouply…