Novinky

Přelomový judikát k souběhu

Přelomový judikát k souběhu

Ústavní soud vydal před několika dny nález sp.zn. I. ÚS 190/15, ve kterém zpochybňuje argumenty Nejvyššího soudu, na základě kterých byla dovozena neplatnost souběžné pracovní smlouvy člena statutárního orgánu společnosti. Ústavní soud nepovažuje…
Zaměstnanci na palubách lodí a člunů pod nizozemskou vlajkou

Zaměstnanci na palubách lodí a člunů pod nizozemskou vlajkou

Finanční správa dne 23. 9. 2016 zveřejnila informaci týkající se zdanění respektive nezdanění příjmů fyzických osob, které jsou zaměstnáni na palubách lodí a člunů plující pod nizozemskou vlajkou. Dle finanční správy došlo u takto získaných příjmů k…
Přebytek státního rozpočtu je nejvyšší v historii

Přebytek státního rozpočtu je nejvyšší v historii

Ke konci září činil přebytek státního rozpočtu 82,3 miliardy korun, což je nejlepší zářijový výsledek v historii České republiky. Ve stejném období loňského roku vykazoval rozpočet schodek ve výši 2,8 miliardy. Celkové rozpočtové příjmy stouply…
Možnost požádat o posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky

Možnost požádat o posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky

Při tíživé ekonomické či sociální situaci může daňový subjekt požádat správce daně o posečkání úhrady daně popř. o její rozložení na splátky. Správce daně může povolit posečkání úhrady daně např. z důvodu, že by neprodlená úhrada znamenala pro…
Centrální evidence účtů

Centrální evidence účtů

V srpnu chválil Senát návrh zákona o Centrální evidenci účtů, jehož schválení bylo doporučováno Evropskou komisí v návaznosti na opatření pro boj proti terorismu. Jak jsme Váš již informovali, jedná se o registr všech bankovních účtů (tuzemských i…
Podniky nechávají zařizování elektronické evidence tržeb na poslední chvíli

Podniky nechávají zařizování elektronické evidence tržeb na poslední chvíli

Přestože do spuštění EET zbývají necelé dva měsíce, jednotlivé podniky zařizování evidence tržeb odkládají. V první fázi se má EET týkat celkem šedesáti tisíc podniků z oboru ubytovacích a stravovacích služeb. Avšak údaje pro přihlášení do…
Portál VZP

Portál VZP

Všeobecná zdravotní pojiš’tovna („VZP“) spustila dne 1.9.2016 nový portál pro své pojištěnce s názvem Moje VZP. Portál poskytuje informace o stavu pojištění a úhradách zdravotní péče. Pomocí této aplikace si pojištěnec VZP může ověřit, zda nemá…
Reverse charge u služeb elektronických komunikací

Reverse charge u služeb elektronických komunikací

Vláda České republiky koncem srpna schválila návrh nařízení, kterým dochází k zavedení režimu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) v oblasti daně z přidané hodnoty na poskytnutí vybraných služeb elektronických komunikací (telekomunikačních…