Novinky

Zrušení karenční doby schváleno Parlamentem

Zrušení karenční doby schváleno Parlamentem

Jak jsme Vás již dříve informovali, poslanci předložili 21. února 2018 sněmovně návrh zákona, kterým se mění některá ustanovení zákoníku práce a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jehož součástí…
Vykazování Intrastatu od 2019

Vykazování Intrastatu od 2019

Pro rok 2019 došlo k několika změnám v rámci Intrastatu na základě změnového nařízení vlády. Nejdůležitější změnou je pak zvýšení prahu pro vykazování Intrastatu. Do konce roku 2018 činila výše prahu 8 milionů Kč, a to jak pro odeslané, tak i pro…
Daňový balíček schválen PSP

Daňový balíček schválen PSP

V prosinci 2018 schválila poslanecká sněmovna ve třetím čtení daňový balíček, kdy většina změn má nabýt platnosti v průběhu roku 2019. O procesu schvalování a navrhovaných změnách jsme Vás informovali například zde. Schváleny byly zejména tyto…
ČR zažádala o plošný reverse charge

ČR zažádala o plošný reverse charge

Ve středu 16. ledna 2019 Česká republika zaslala žádost Evropské komisi o možnost využívání přenesené daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty. Žádost by měla být předložena ke schválení Radě EU. Pokud Rada EU žádost schválí, bude v České…
Přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani silniční do 31. 1. 2019

Přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani silniční do 31. 1. 2019

Přiznání k dani z nemovitých věcí by neměli zapomenout podat zejména poplatníci, kteří v roce 2018 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Stejně jako poplatníci, kteří nemovitou věc darovali,…
Změna sazeb tuzemských cestovních náhrad

Změna sazeb tuzemských cestovních náhrad

Dne 28. prosince 2018 byla zveřejněna vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Tato vyhláška nabývá účinnosti…
Změna v DUZP u dlouhodobě poskytovaných plnění

Změna v DUZP u dlouhodobě poskytovaných plnění

Dne 5. 12. 2018 byl prezidentem České republiky podepsán návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH). Tento návrh zákona byl poslancům rozeslán jako sněmovní tisk č. 161. Novela má za sebou již celý…
10% DPH u hromadné pravidelné přepravy osob

10% DPH u hromadné pravidelné přepravy osob

Parlament ČR schválil a prezident podepsal na konci roku 2018 poslaneckou novelu zákona č. 235/2004 Sb. Zmíněná novela mění zákon o dani z přidané hodnoty a to tak, že dochází ke snížení sazby DPH u pozemní (s výjimkou dopravy lyžařskými vleky) a…