Novinky

Novela zákona o DPH – quick fixes od 2020

Novela zákona o DPH – quick fixes od 2020

Jak jsme Vás již informovali v tomto článku, dne 2. 10. 2018 Rada ministrů financí a hospodářství zemí EU (ECOFIN) schválila několik opatření, tzv. „quick fixes“. Jedná se o souhrn prozatímních opatření, která mají být zavedena členskými státy…
Náhrady za dovolenou lze zohlednit v odpočtu na VaV

Náhrady za dovolenou lze zohlednit v odpočtu na VaV

Krajský soud v Hradci Králové vydal rozhodnutí ve prospěch poplatníka v oblasti oprávněnosti uplatnění osobních nákladů souvisejících s náhradou za dovolenou zaměstnanců v rámci odčitatelné položky výzkumu a vývoje. Správce daně doměřil poplatníkovi…
Blíží se termín vyúčtování zálohové a srážkové daně

Blíží se termín vyúčtování zálohové a srážkové daně

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018 má plátce daně povinnost podat do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku, tedy do 1. března 2019. Pokud však plátce daně podá vyúčtování elektronicky, je lhůta pro podání prodloužena do 20.…
Senát schválil Brexitový zákon

Senát schválil Brexitový zákon

Dne 27. února 2019 schválil Senát návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie. Nyní jde tedy zákon k podpisu prezidentovi. Velká Británie a Evropská Unie…
Povinnost správců provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Povinnost správců provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal dokument, který nařizuje vypracovat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (dále jen „Posouzení“) v některých specifických případech, které by ohrožovaly práva a svobody fyzických osob v souladu se…
Ochrana proti nečinnosti finančního úřadu při mezinárodním dožádání – Rozsudek NSS

Ochrana proti nečinnosti finančního úřadu při mezinárodním dožádání – Rozsudek NSS

Dne 7. 2. 2019 vydal Nejvyšší správní soud rozsudek, kterým zamítl kasační stížnost stěžovatele. Podstatou sporu byla skutečnost, kdy společnost s r.o. podala žalobu na ochranu před nezákonným zásahem spočívajícím v nečinnosti správce daně, a to v…
15 opatření v boji proti obchodníkům s chudobou

15 opatření v boji proti obchodníkům s chudobou

Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo 15 opatření pro boj proti obchodníkům s chudobou a pomoc lidem z vyloučených lokalit, které avizovalo již v září loňského roku. Jedním z hlavních důvodů vzniku těchto opatření je skutečnost, že…
Novela zákona o offline evidenci tržeb

Novela zákona o offline evidenci tržeb

V současné době prošel návrh novely zákona o evidenci tržeb prvním čtením, po kterém by mělo dojít ke změně podmínek pro využití možnosti offline režimu EET (více také zde). Zvláštní offline režim by mohli využívat podnikatelé, kteří jsou…