Novinky

Změna sazeb tuzemských cestovních náhrad

Změna sazeb tuzemských cestovních náhrad

Dne 28. prosince 2018 byla zveřejněna vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Tato vyhláška nabývá účinnosti…
Změna v DUZP u dlouhodobě poskytovaných plnění

Změna v DUZP u dlouhodobě poskytovaných plnění

Dne 5. 12. 2018 byl prezidentem České republiky podepsán návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH). Tento návrh zákona byl poslancům rozeslán jako sněmovní tisk č. 161. Novela má za sebou již celý…
10% DPH u hromadné pravidelné přepravy osob

10% DPH u hromadné pravidelné přepravy osob

Parlament ČR schválil a prezident podepsal na konci roku 2018 poslaneckou novelu zákona č. 235/2004 Sb. Zmíněná novela mění zákon o dani z přidané hodnoty a to tak, že dochází ke snížení sazby DPH u pozemní (s výjimkou dopravy lyžařskými vleky) a…
Upozornění na podvodné emaily

Upozornění na podvodné emaily

Finanční správa vydala dne 17. 12. 2018 varování před podvodnými e-maily. Prostřednictvím těchto emailů lákají z občanů peníze, přičemž zneužívají jména finančních úřadů. E-mail vypadá jako upozornění finančního úřadu na daňový nedoplatek. Dlužník…
DPH registrace – jaké údaje může FÚ vyžadovat?

DPH registrace – jaké údaje může FÚ vyžadovat?

Finanční úřady nesmí po podnikatelích při registraci k DPH vyžadovat plošně detailní údaje a dokumenty, vyplývá z nedávného rozhodnutí Krajského soudu v Brně. Úřady musí jasně odůvodnit své pochybnosti o úplnosti a správnosti údajů. Finanční úřady…
Superhrubá mzda zahraničních pojištěnců od 2019

Superhrubá mzda zahraničních pojištěnců od 2019

Od 1. ledna 2019 začne platit poměrně významná novela zákona o dani z příjmů, která souvisí s výpočtem superhrubé mzdy. Dle současné právní úpravy jsou základem daně zaměstnance příjmy ze závislé činnosti zvýšené o částku odpovídající pojistnému na…
Návrh na zvýšení životního a existenčního minima

Návrh na zvýšení životního a existenčního minima

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Od něj se také odvozují některé další dávky státní sociální podpory, jež jsou závislé na výši příjmu, jako je např.…
Změna v DUZP u dlouhodobě poskytovaných plnění

Změna v DUZP u dlouhodobě poskytovaných plnění

Dne 5. 12. 2018 byl prezidentem České republiky podepsán návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH). Tento návrh zákona byl poslancům rozeslán jako sněmovní tisk č. 161. Novela má za sebou již celý…