Novinky

Pobočka banky a nárok na odpočet DPH

Pobočka banky a nárok na odpočet DPH

Soudní dvůr Evropské unie rozhodoval v případu Morgan Stanley & Co International o posuzování nároku na odpočet DPH z plnění přijatých pobočkou investiční banky ve Francii, která přijímala plnění určená i pro potřeby zřizovatele ve Velké Británii.…
Oznamování příjmů osvobozených od srážkové daně

Oznamování příjmů osvobozených od srážkové daně

Jak jsme Vás již informovali, od 1. 4. 2019 dochází k rozšíření oznamovací povinnosti za účelem mezinárodní výměny informací v daňových záležitostech. Nově se budou oznamovat i osvobozené příjmy nebo příjmy, které nepodléhají zdanění v České…
Implementace směrnice DAC 6

Implementace směrnice DAC 6

Ministerstvo financí předložilo v březnu návrh novely daňových zákonů v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie, konkrétně evropské směrnice DAC 6. Dne 9. 4. 2019 bylo ukončeno připomínkové řízení. Novela daňových zákonů by pak měla začít…
Brexit až 31. října 2019?

Brexit až 31. října 2019?

EU dnes nabídla Velké Británii prodloužení Brexitu do 31. října 2019. Předseda Evropské rady, Donald Tusk, však apeloval na Velkou Británii, aby maximálně využila tento čas. V červnu by také měl proběhnout symbolický summit, během kterého bude stav…
Zvýšení zdanění lihu, tabáku a hazardních her?

Zvýšení zdanění lihu, tabáku a hazardních her?

Ministerstvo financí zaslalo do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů. Obsahem je například návrh na zvýšení sazby spotřební daně z lihu, z tabákových výrobků,…
Brexit update

Brexit update

V březnu došlo k hlasování britského parlamentu ohledně dohody o vystoupení, která byla však po druhé zamítnuta. Další hlasování o vystoupení bez dohody parlament také neschválil. Následovalo hlasování o odkladu Brexitu, jehož výsledkem bylo, že…
Průměrný důchod vzroste

Průměrný důchod vzroste

Dne 1. 4. 2019 bylo vládou schváleno zvýšení důchodu v průměru o 900,- Kč. Všechny důchody by měly být navýšeny o průměrnou částku 700,- Kč, navíc si ještě každý důchodce přilepší o fixní částku přibližně 200,- Kč. Stanovení výše této pevné částky…
Je virtuální sídlo legální?

Je virtuální sídlo legální?

  Městský soud v Praze vydal rozsudek, který mimo jiné konstatuje, že „virtuální sídlo“ je legální institut. S účinností od 20. 7.2009 bylo totiž novelizováno ustanovení § 19c tehdy platného zákona č. 40/1964 Sb. (tzv. „starý občanský zákoník“), a…