Novinky

Daňař & Daňová firma roku 2018 – naše skvělé výsledky

Daňař & Daňová firma roku 2018 – naše skvělé výsledky

Naše společnost se zúčastnila soutěže Daňař & daňová firma roku, která má za cíl vybrat nejlepší daňové specialisty, daňové osobnosti a třeba také nejžádanějšího zaměstnavatele v daních. Naše nominace se proměnily v krásná umístění: Soňa…
Volný obchod mezi EU a Japonskem

Volný obchod mezi EU a Japonskem

EU a Japonsko uzavřely dohodu o hospodářském partnerství, která vstoupí v platnost již 1. února 2019. Od tohoto data bude možné dovážet do EU většinu výrobků bez cla (až 96 % podpoložek celního tarifu), a zároveň z EU do Japonska to bude možné až u…
Rekordní pokuta týkající se GPDR

Rekordní pokuta týkající se GPDR

Dne 21.1.2019 udělil francouzský úřad pro ochranu osobních údajů (Commission national de l´informatique et des libertés – „CNIL“) společnosti Google LLC rekordní pokutu ve výši 50 milionů EUR. Pokuta byla udělena na základě stížnosti podané jménem…
Zrušení karenční doby schváleno Parlamentem

Zrušení karenční doby schváleno Parlamentem

Jak jsme Vás již dříve informovali, poslanci předložili 21. února 2018 sněmovně návrh zákona, kterým se mění některá ustanovení zákoníku práce a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jehož součástí…
Vykazování Intrastatu od 2019

Vykazování Intrastatu od 2019

Pro rok 2019 došlo k několika změnám v rámci Intrastatu na základě změnového nařízení vlády. Nejdůležitější změnou je pak zvýšení prahu pro vykazování Intrastatu. Do konce roku 2018 činila výše prahu 8 milionů Kč, a to jak pro odeslané, tak i pro…
Daňový balíček schválen PSP

Daňový balíček schválen PSP

V prosinci 2018 schválila poslanecká sněmovna ve třetím čtení daňový balíček, kdy většina změn má nabýt platnosti v průběhu roku 2019. O procesu schvalování a navrhovaných změnách jsme Vás informovali například zde. Schváleny byly zejména tyto…
ČR zažádala o plošný reverse charge

ČR zažádala o plošný reverse charge

Ve středu 16. ledna 2019 Česká republika zaslala žádost Evropské komisi o možnost využívání přenesené daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty. Žádost by měla být předložena ke schválení Radě EU. Pokud Rada EU žádost schválí, bude v České…
Přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani silniční do 31. 1. 2019

Přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani silniční do 31. 1. 2019

Přiznání k dani z nemovitých věcí by neměli zapomenout podat zejména poplatníci, kteří v roce 2018 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Stejně jako poplatníci, kteří nemovitou věc darovali,…