Novinky

Česko-německá výměna informací v oblasti DPH

Česko-německá výměna informací v oblasti DPH

V návaznosti na podepsanou dohodu o přímé přeshraniční výměně informací v oblasti DPH proběhlo první společné jednání pracovní skupiny složené ze zástupců České republiky a Německa (Sasko a Bavorsko), která jednala o jejím praktickém provádění.…
Blíží se termín pro vrácení DPH z jiného členského státu

Blíží se termín pro vrácení DPH z jiného členského státu

Pokud jste jako registrovaný plátce DPH v ČR odvedl DPH v jiném členském státě, máte nárok na vrácení této daně. To platí v situaci, kdy nemáte v tomto jiném členském státě sídlo ani provozovnu. Obecně může jít o vrácení daně, kterou plátce zaplatil…
Vláda schválila novelu daňového řádu

Vláda schválila novelu daňového řádu

Vláda dne 26. srpna 2019 schválila novelu daňového řádu připravenou Ministerstvem financí. Součástí novely je legislativní ukotvení online finančního úřadu, díky kterému budou moci poplatníci vyřešit více svých povinností online. K přihlášení do…
Stravenkový paušál

Stravenkový paušál

Ministerstvo financí pracuje na novele zákona o daních z příjmů, která má usnadnit poskytování příspěvků na stravování ve zvýhodněném daňovém režimu. Stávající zákon má být doplněn o tzv. stravenkový paušál, který umožní, aby zaměstnanec místo…
Novela – změny ve vysílání pracovníků

Novela – změny ve vysílání pracovníků

Rada EU schválila v červnu 2018 konečné znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Cílem revidované směrnice má být usnadnění…
Povolení k trvalému pobytu a podvodné jednání

Povolení k trvalému pobytu a podvodné jednání

Na základě § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců „Ministerstvo zruší platnost povolení k trvalému pobytu, jestliže […] b) cizinci byl trvalý pobyt povolen na základě předložených padělaných anebo pozměněných náležitostí nebo…
Návrh zákona o digitální dani

Návrh zákona o digitální dani

Ministerstvo financí zaslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona o digitální dani. Více k očekávanému návrhu například zde. Jeho prostřednictvím by měla být zavedena jednotná digitální daň ve výši 7 % na vybrané internetové služby…
Novela insolvenčního zákona od 1. 6. 2019

Novela insolvenčního zákona od 1. 6. 2019

S prvním červnovým dnem vstoupila v účinnost novela insolvenčního zákona. Díky ní dosáhne na oddlužení více lidí, nová pravidla mají dlužníky motivovat ke splácení dluhů a preventivně působit na to, aby dluhy a dluhová past v budoucnu vůbec…